PŘIPRAVUJEME - Kolibiska

Za horizontem Valašské dědiny vzniká nový areál muzea – Kolibiska. Již nyní si zde můžete prohlédnout první stavby – hájovnu a chlévy z Nového Hrozenkova a Bylnice. Postupně přidáme další. Zachraňujeme a převážíme chalupy, koliby, seníky, kumorku, brug, kopinec... Možná ani netušíte, co se za některými názvy skrývá, ale o to větší důvod sledovat, jak se Kolibiska rodí.

Pozemek muzea, kde vznikají, býval volně přístupný a místní jej s oblibou vyhledávali. Teď se ale proměnil ve staveniště a musí být oplocený a zabezpečený. Tvoříme zde historickou kulturní krajinu – modelujeme terén, zakládáme políčka a cesty, budujeme stavby, sázíme a kácíme stromy. Areál bude otevřen v roce 2027, ale než se tak stane, budete mít příležitost seznámit se s jeho vznikem na některé z našich speciálních akcí a prohlídek. Těšíme se, že vás na Kolibiskách přivítáme!


Další informace

PROČ

Muzeum už je i tak dost velké, proč tedy stavíme další areál? Hory jsou duší karpatské krajiny a obraz zdejšího života by bez nich nebyl úplný. Co našim předkům poskytovaly, proč se zde usazovali, čím se živili a jak dokázali v drsném horském prostředí přežít? O tom všem jsou Kolibiska. Představí vám hory, které bývaly v mnoha ohledech jiné, než jak je známe dnes. 

PRO KOHO

Kolibiska jsou nejvzdálenějším areálem našeho muzea. Stavíme jej pro ty z vás, kdo se rádi procházíte v přírodě a přemýšlíte o historii. Třeba o tom, jak vypadaly hory za dob bačů, dřevorubců, milířníků či pasekářů z odlehlých samot před tím, než je ve velkém začali navštěvovat turisté. Dovedete si představit třeba Pustevny, když Dušan Jurkovič začal před 120 lety stavět Libušín? Kolibiska Vám takový obraz zprostředkují. Areál bude přátelský k rodinám s dětmi a všem návštěvníkům nabídne nové zážitky. Uvidíte, že v něm rádi strávíte klidně celý den. 

CO

Kolibiska přirozeně navazují na Valašskou dědinu, stejně jako v Karpatech na každou vesnici navazovaly pestře využívané části hor. Naši předci se zde snažili co nejlépe zužitkovat nejen půdu, ale i vše, co nabízel les. Bohatý zdroj dřeva používali jako palivo a stavební materiál, ale také pro výrobu různých produktů, především dřevěného uhlí. Na horských pastvinách pásli dobytek, zvláště ovce. Pole na pracně odlesněných svazích jim dávaly skromnou úrodu jako odměnu za nekončící dřinu. V areálu připravujeme také návštěvnické novinky. Těšit se můžete na audioprůvodce nebo panoramatické promítání filmů v bývalém vodojemu. 

KDY a JAK 

Areál chceme dokončit do roku 2027 a čeká nás spousta práce. Na základě promyšleného projektu připravujeme místo – modelujeme krajinu tak, aby vypadala jako za hospodaření našich předků. Staráme se o to, aby i na pastvinách byly typické květiny, v lesích původní stromy a sázíme pozapomenuté odrůdy ovocných stromů kolem chalup.  Zároveň se snažíme zachránit co nejvíce staveb z terénu. Často jsou tak poškozené, že za rok nebo za dva už bychom na jejich místě našli možná jen trosky. Postupně je rozebíráme, převážíme do muzea a tady je opravujeme a znovu skládáme na novém místě. Typy staveb, které v terénu již nelze nalézt, musíme rekonstruovat, například pomocí fotek a kreseb. A samozřejmě pro každou stavbu připravujeme expozici. 
Projekt areálu Kolibiska spolu s pracovníky muzea připravuje firma janca architect.

  • Pozvánka do nově vznikajícího areálu 
  • Časosběrné video z výstavby Hájovny z Valašské Bystřice