Krajina polan a usedlostí

Krajina polan a usedlostí / Landscape of highland farms

Uzavřená obdělávaná polana s jasně danou hranicí lesa a obhospodařovanými plochami bude dostupná po vozové cestě s udržovanými chodníky. Dvorcová usedlost tvořená obytným domem z Komorní Lhotky, stodolou ze Starých Hamrů a chlévem z Morávky bude připomínat modernizaci pronikající do horského prostředí v polovině 20. století. Zároveň poukáže na osamocenost lidí a roztroušenost osad, které jsou dodnes typické pro okolí údolí řeky Ostravice v centrální části Moravskoslezských Beskyd.

Zvláštností oblasti Těšínska je archaický typ obydlí zvaný kurlok, tedy dům s dýmnou jizbou bez komína. Na Kolibiskách se prostřednictvím kurkolu z Kašařisek bude možné seznámit s bydlením a způsobem hospodaření drobného horského rolníka kolem poloviny 19. století. K domu budou náležet stodola a chlév z Dolní Lomné a brug – seník. Luční seník z Morávky bude zástupcem charakteristických, ale dnes již zcela unikátních drobných staveb, které se dříve hojně vyskytovaly na vlhkých loukách v táhlých údolích kolem vodních toků.

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka