Krajina polan a usedlostí

Krajina polan a usedlostí / Landscape of highland farms

Uzavřená obdělávaná polana s jasně danou hranicí lesa a obhospodařovanými plochami bude dostupná po vozové cestě s udržovanými chodníky. Dvorcová usedlost tvořená obytným domem z Komorní Lhotky, stodolou ze Starých Hamrů a chlévem z Morávky bude připomínat modernizaci pronikající do horského prostředí v polovině 20. století. Zároveň poukáže na osamocenost lidí a roztroušenost osad, které jsou dodnes typické pro okolí údolí řeky Ostravice v centrální části Moravskoslezských Beskyd.

Zvláštností oblasti Těšínska je archaický typ obydlí zvaný kurlok, tedy dům s dýmnou jizbou bez komína. Na Kolibiskách se prostřednictvím kurkolu z Kašařisek bude možné seznámit s bydlením a způsobem hospodaření drobného horského rolníka kolem poloviny 19. století. K domu budou náležet stodola a chlév z Dolní Lomné a brug – seník. Luční seník z Morávky bude zástupcem charakteristických, ale dnes již zcela unikátních drobných staveb, které se dříve hojně vyskytovaly na vlhkých loukách v táhlých údolích kolem vodních toků.

Připravované akce

Jaro na dědině

Valašská dědina
Přijměte pozvání do areálu Valašské dědiny, který ožije tradičními řemesly, vůněmi pokrmů či muzikou a zpěvy jarního období.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka