Lesní prostředí

Lesní prostředí / The forests

Po staletí jsou lesy a jejich podoba ovlivňovány člověkem. Ten je měnil a přetvářel podle svých potřeb, které se také v různých dobách měnily. Člověk těžil dřevo pro stavbu obydlí, dřevem topil, vyráběl z něj nástroje potřebné k živobytí, každodennímu životu i nábytek do domácnosti. Do lesa chodil pást dobytek a někdy jej zde i ustájil. Z lesa se na čas stávala pastvina. Les mění své funkce – dodnes slouží, jako úkryt, místo odpočinku, zábavy či jako přírodní zdroj. V minulosti byl však především zdrojem obživy. 

Areál Kolibisek poukazuje na podobu lesa, na které se podepsala pastva, těžba a další způsoby využití. Časově bude zahrnovat dvousetleté období, od druhé poloviny 17. století po 50. léta 20. století. Nejedná se o hustý les se smrkovou monokulturou, jak jej známe nyní z velké části území České republiky, ale o smíšený jedlobukový les. Můžete zde vidět vykácená rubiska, hromadiska kamení sesbíraného z polí, mokřady, holiny, přírodní rokle potoka, plochu s charakteristickými terasami pro založení milířů nebo občasnou lesní těžbu.

Připravované akce

Aktuálně