Služby badatelům a veřejnosti

Přístup ke sbírkám muzea

Pro zájemce o obsah sbírek Valašského muzea v přírodě může jako prvotní zdroj informací posloužit on-line katalog sbírek

V případě potřeby dalšího bádání je zájemce povinen zaslat písemnou žádost na ředitelství muzea, s upřesněním účelu studia. Po projednání žádosti bude kontaktován patřičným kurátorem, bude mu sdělen výsledek a případně nabídnuty termíny, ve kterých je možné předměty fyzicky studovat.

Bádání ve sbírkovém fondu se řídí Badatelským řádem VMP

Potřebujete-li odbornou radu nebo informaci o sbírkovém fondu nebo tradiční lidové kultuře ve sběrné oblasti Valašska obecně, můžete se obrátit přímo na odborné pracovníky muzea, jejich seznam a kontakty naleznete zde

Pokud potřebujete reprodukci díla nebo fotografie ze sbírek Valašského muzea v přírodě, vyplňte formulář objednávky reprodukcí a zašlete jej na emailovou adresu muzeum@nmvp.cz.

Odborná knihovna

Odborná knihovna Valašského muzea v přírodě je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem zaměřeným na lidové stavitelství, řemesla, umění a regionální literaturu. Je budována v návaznosti na kulturně-historickou a etnografickou dokumentaci jeho sběrné oblasti. Součástí knihovny jsou i další fondy – AV média (videotéka, filmotéka), fonotéka a sbírka starých tisků.

Knihovna VMP se díky svému zaměření a kvalitě fondu a služeb stala významnou odbornou a specializovanou knihovnou v regionu Severní Moravy a také nepostradatelným zdrojem informací nejen pro muzejní pracovníky, ale i pro odbornou a laickou veřejnost.

Badatelská činnost odborné knihovny se řídí platným Knihovním a badatelským řádem a svůj obsah nabízí badatelům prostřednictví on-line katalogu.

Vstup do online katalogu knihovny.

Provozní doba knihovny

Každý pátek 8.00 – 16.00 hodin po předchozím objednání telefonicky nebo e-mailem.

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

Vážení návštěvníci Knihovny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
v době od 20. června do 6. září 2019 bude otevírací doba knihovny přizpůsobena letnímu prázdninovému provozu a v těchto dnech bude knihovna uzavřena.

20. - 25. června 2019 

25. července - 30. července 2019

1. - 9. srpna 2019

3. - 6. září 2019

Služby

  • prezenční výpůjčky knih
  • prezenční studium audio a videonahrávek
  • rešerše a poradenská činnosti
  • kopírování dle platného ceníku 

Kontakt

Knihovnice Anna Borová

Tel.: 571 757 183, mob.: 775 426 654

E-mail: knihovna@vmp.cz, borova@vmp.cz

Akce v knihovně

Akce v knihovně naleznete zde

Konzervátorské služby a konzultační činnost

Oddělení péče o sbírky se zabývá komplexním ošetřováním sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě, který je tvořen zejména sbírkovými předměty ze dřeva, textilu, usní, proutí, šustí a slámy a dále pak z kovů, keramiky, skla a kamene. Mimo péče o tyto svěřené sbírkové fondy se konzervátoři-restaurátoři ve spolupráci s Oddělením obnovy památek a údržby věnují i péči o objekty roubeného lidového stavitelství.

Bezkyslíkový box

Pracoviště pro konzervaci a restaurování disponuje prototypem bezkyslíkového boxu (120 x 200 x 205 cm), v němž probíhá likvidace dřevokazného hmyzu v inertní dusíkové atmosféře. Toto ošetření spolehlivě likviduje všechna vývojová stádia dřevokazného hmyzu, jakož i hmyzu poškozujícího knižní či textilní předměty. Proces probíhá v mikroklimatu cca 45-55% RV a 20-25 °C, je tedy velmi šetrný ke všem ošetřovaným předmětům a je vhodný pro různé typy organických materiálů, jako jsou dřevo, textil, kožešiny, obrazy, sochy aj.

Bezkyslíkový box mohou využít odborné instituce i soukromí sběratelé či vlastníci historických předmětů. Služba je zpoplatněna dle platného ceníku (*proklik na ceník služeb). Cyklus ošetření trvá přibližně 3–4 týdny. Předmět je nutné mít na pracovišti minimálně 2 týdny předem kvůli aklimatizaci na adekvátní mikroklima. Upozorňujeme, že ošetření touto netoxickou metodou je likvidační, nikoliv preventivní, nicméně jej lze kdykoliv znovu zopakovat.

Kontakt

Mgr. Markéta Šimčíková

Tel.: 556 836 172, mob.: 737 328 680

E-mail: simcikova@vmp.cz

Konzultační činnost

Pokud potřebujete odbornou informaci či radu v oblasti péče o kulturní dědictví, můžete se obrátit přímo na odborné pracovníky Oddělení péče o sbírky dle jejich specializací. Jejich seznam a kontakty naleznete zde. (*proklik na seznam odborných pracovníků)

Kontakty na odborné pracovníky

Metodické centrum

Mgr. Radek Bryol

Vedoucí, kurátor sbírky

Telefon:  571 757 112; email: bryol@vmp.cz

Sbírky: stavitelství

Specializace: muzea v přírodě, lidové stavitelství severovýchodní Moravy, dějiny Valašského muzea v přírodě  

Bibliografie publikovaných prací 

 

Mgr. Lenka Drápalová

Metodička pro odbornou a vědecko-výzkumnou činnost muzeí v přírodě, odborný garant areálu Dřevěné městečko

Telefon:  571 757 114; email: drapalova@vmp.cz

Specializace: tradiční textil, rekonstrukce a prezentace tradičních textilních technologií, dějiny Valašského muzea v přírodě

Bibliografie publikovaných prací

 

Útvar pro odbornou činnost

PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.

Náměstkyně pro odbornou činnost, členka Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon:  571 757 113; email: kuminkova@vmp.cz

Specializace: výzkum proměn tradiční lidové kultury, ochrana kulturního dědictví, implementace Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, česko-anglická etnologická terminologie

Bibliografie publikovaných prací

 

Oddělení výzkumu a sbírkových fondů

Mgr. Lenka Kučerová

Vedoucí, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 177; email: kucerova@vmp.cz

Sbírky: obrazy, podmalby na skle, drobné tisky, betlémy

Specializace: dílo sourozenců Jaroňkových, současné lidové řezbářství na Valašsku

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Helena Cviklová

Kurátorka sbírky, odborný garant areálu Valašská dědina

Telefon:  571 757 116; email: cviklova@vmp.cz

Sbírky: zpracování vláken, vybavení domácnosti; vedení sbírkové evidence, CES

Specializace: lidová strava

Bibliografie publikovaných prací

 

Ing. Šárka Kramolišová

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 114; email: kramolisova@vmp.cz

Sbírky: zemědělství – zemědělské stroje a nástroje, slaměné, proutěné a bedněné nádoby, hračky, hudební nástroje, škola a kancelář, zbraně a myslivost

Specializace: staré krajové odrůdy zemědělských plodin na Valašsku, prezentace tradičního zemědělství, rostlinné sbírky

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Petr Liďák

Kurátor sbírky, odborný garant areálu Mlýnská dolina

Telefon:  571 757 112; email: lidak@vmp.cz

Sbírky: nábytek, řemesla

Specializace: řemesla a domácká rukodělná výroba na Valašsku, malovaný nábytek z lidového prostředí, historie Valašského muzea v přírodě

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Lucie Navrátilová

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 114; email: navratilova@vmp.cz

Sbírky: textil, textilní doplňky a textilní pomůcky

Specializace: folklorismus, tradiční oděv

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Sabrina Pasičnyková

Muzejní pedagožka

Mgr. et Mgr. Sabrina Pasičnyková

muzejní pedagog

telefon:  571 757 142; mobil: 730 806 618; email: pasicnykova@vmp.cz

Specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Jana Tichá

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 116; email: ticha@vmp.cz

Sbírky: zvykosloví, archeologie, foto a optika, hodiny, keramika, lékárna a drogerie, lékařství, liturgie, plastika, reprodukční technika, sklo, svítidlo, zábava a sport

Specializace: nemateriální kultura: výroční a rodinné zvyky, lidová religiozita, redakce pojmosloví etnografických sbírek

Bibliografie publikovaných prací

Oddělení dokumentace

 

Mgr. Zdeněk Cvikl

Vedoucí, kurátor sbírky, Genealogické centrum Valašska

Telefon:  571 757 163; email: cvikl2@vmp.cz

Sbírky: písemnosti a tisky 

Specializace: genealogie, pohlednice, digitalizace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Anna Borová

Knihovnice, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 183; email: borova@vmp.cz

Sbírky: staré a vzácné tisky

Specializace: regionální literatura v oblasti národopisu, lidového stavitelství, řemesel, umění, konzultační a poradenská činnost             

 Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Alena Fojtášková

Fotoarchiv, dokumentátorka, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 118; email: fojtaskova@vmp.cz

Sbírky: fotoarchiv, staré fotografie

Specializace: zpracování historické a současné fotodokumentace VMP, staré fotografie, lidová strava

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Denisa Hrůzková

Fotoarchiv, dokumentátorka, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 182; email: hruzkova@vmp.cz

Sbírky: fotoarchiv, staré fotografie

Specializace: zpracování fotodokumentace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Jan Kolář

Fotograf

Telefon:  571 757 110; email: kolar@vmp.cz

Specializace: fotodokumentace sbírkových fondů, historie a současnosti VMP, digitalizace sbírkových fondů VMP

 

Mgr. Renata Prejdová

Kurátorka sbírky, vedení dokumentace k Valašskému Slavínu a Knize paměti kraje

Telefon: 571 757 119; email: prejdova@vmp.cz

Sbírky: písemnosti a tisky

Specializace: písemné dokumenty, archiválie, pozůstalosti

Bibliografie publikovaných prací

 

Miroslava Ulrichová

Dokumentátorka

Telefon: 571 757 117; email: ulrichova@vmp.cz

Sbírky: archiv ÚLUV (Ústředí lidové umělecké výroby)

Specializace: Ústředí lidové umělecké výroby, digitalizace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Jaroslav Duda

Dokumentátor

Telefon: 571 757 121; email: duda@vmp.cz

Specializace: digitalizace sbírkových fondů VMP

 

Oddělení péče o sbírky

Mgr. Markéta Šimčíková

Vedoucí, konzervátorka-restaurátorka, členka Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 556 836 172; email: simcikova@vmp.cz

Specializace: netoxická likvidace dřevokazného hmyzu, preventivní konzervace, metodická a konzultační činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. art. Dita Adamová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 801 985; email: adamova@vmp.cz

Specializace: textilní materiály

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Tomáš Dostál, DiS.

Konzervátor-restaurátor, člen Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 556 802 130; email: dostal@vmp.cz

Specializace: nábytek a dřevěné artefakty, zhotovování kopií sbírkových předmětů

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Kateřina Dostálová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 802 130; email: dostalova@vmp.cz

Specializace: kovy, kámen

Bibliografie publikovaných prací

 

Luděk Dvořák

Konzervátor-restaurátor

Telefon: 556 836 172; email: dvorak@vmp.cz

Specializace: nábytek, povrchové úpravy

Bibliografie publikovaných prací

 

Leona Kelnerová

Pomocná konzervátorka

Telefon: 556 836 172; email: kelnerova@vmp.cz

 

Libuše Matochová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 801 985; email: matochova@vmp.cz

Specializace: textilní materiály

Bibliografie publikovaných prací

 

Martin Děckuláček, DiS.

Konzervátor-restaurátor

Telefon: 556 802 130, email: deckulacek@vmp.cz

Specializace: dřevo

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Michaela Knoppová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 836 172; email: knoppova@vmp.cz

Specializace: papír, usně, přírodniny, kombinované materiály

Bibliografie publikovaných prací

 

Zemědělské oddělení

 

Miroslav Románek

Vedoucí, člen Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 571 757 124; email: romanek@vmp.cz

Specializace: prezentace tradičního zemědělství

Bibliografie publikovaných prací

 

Lenka Kneblová

Zahradník – specialista

Telefon: 571 757 147; email: kneblova@vmp.cz

Specializace: prezentace pěstování tradičních zemědělských plodin – genofond rostlin a dřevin

Soubory ke stažení

Připravované akce

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka