Svatby

Možnost uzavření manželství ve Valašském muzeu v přírodě

Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uskutečnění občanského sňatku v areálu VMP, které je prezentováno jako "jiné vhodné místo" k uzavření manželství dle ust. § 4 odst. 2 zákona o rodině, poskytujeme zájemcům informace, které stanoví bližší podmínky k uskutečnění tohoto obřadu.

Zájemci se mohou informovat o podmínkách uskutečnění občanského sňatku v prostorách VMP na ředitelství muzea. V případě zájmu zasílají nejpozději 60 dnů před termínem uskutečnění sňatku písemnou žádost. Obligatorní náležitosti žádosti jsou: jméno a adresa obou snoubenců, termín a hodina obřadu, místo obřadu, kontakt na žadatele, podpis žadatele. Zájemce je povinen doložit povolení příslušného matričního úřadu o uzavření sňatku na jiném vhodném místě (v areálu muzea). V případě splnění všech podmínek a náležitostí dochází k uzavření příslušné smlouvy. Tato smlouva musí být uzavřena nejpozději 30 dnů před konáním svatebního obřadu.

Konání svatebních obřadů v roce 2021  n e n í možné v těchto termínech:

  • Dřevěné městečko – RADNICE :  19. 2., 16. – 18. 4., 28. 5., 10. – 12. 6. po celý červenec a srpen,  17. 9., dále od 1.11 do 31.12. 2022
  • Valašská dědina – EVANGELICKÝ TOLERANČNÍ KOSTEL  :  1. 1. - 30. 4., od 1. 11. - 31. 12. 2022

 

Kontaktní osoba pověřená zajištěním průběhu svatebního obřadu a podáváním informací:

Julie Hlavenková 
e-mail: julie.hlavenkova@nmvp.cz, tel.: 571 757 138, mobil: 603 209 811


Soubory ke stažení


Připravované akce

Vánoční jarmark

Dřevěné městečko
Valašská dědina
Nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů, oživené expozice ve Valašské dědině.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka