Prohlídkové okruhy

Připravili jsme pro vás 4 okruhy

Dnes jsou otevřeny 3 okruhy

Dřevěné městečko

Okruh je dnes otevřen od 9:00 do 16:00
50 minut
individuálně nebo s průvodcem
občerstvení a tradiční jídla
Dřevěné městečko je nejstarší částí Valašského muzea v přírodě. Rozkládá se v rovinatém terénu městského parku. Veřejnosti bylo zpřístupněno v roce 1925 a od tohoto roku se postupně rozvíjí dodnes. Návštěvníkům ukazuje podobu historického náměstí tvořeného souborem originálních dřevěných staveb přenesených především…

Valašská dědina

Okruh je dnes otevřen od 9:00 do 16:00
cca 120 minut
individuální prohlídka i skupinová prohlídka s průvodcem
občerstvení a tradiční jídla
Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Svou členitostí připomíná podobu mnohých skutečných vesnic, rozkládajících se na úbočích Beskyd, jak je známe ještě z počátku 20. století. Soubor dřevěných staveb nechává návštěvníka nahlédnout do každodenního života lidí valašské vesnice v období od konce 18. století…

Mlýnská dolina

Okruh je dnes otevřen od 9:00 do 16:00
max 60 min
prohlídka jen s průvodcem
Mlýnská dolina je unikátním souborem živých staveb a zařízení, která jsou v provozu díky síle horské vody, ale i lidských rukou. Rozkládá se na rovině údolní louky u starého vodního náhonu, kde byly postupně od 70. let. 20. století postaveny technické objekty dokumentující rozvoj a specializaci hospodářství na vesnici od druhé poloviny 17. do…

Pustevny

 
V polovině 18. století byla nedaleko první dřevěné radhošťské kaple zřízena poustevna pro jednoho poustevníka. Přestože byli už v roce 1782 císařským výnosem poustevníci zrušeni, začalo se místu s opuštěnou poustevnou v katastru obce Prostřední Bečva až dodnes říkat Pustevny. Posledním poustevníkem byl údajně pověstný Felix, který ve svém útočišti…

Národní muzea v přírodě

Úvodní stránka