Útvar pro odbornou činnost

Mgr. Lenka Drápalová

náměstkyně ředitele pro odbornou činnost

lenka.drapalova@nmvp.cz
571 757 113

specializace: dějiny muzejnictví v přírodě v ČR, historie Valašského muzea v přírodě, tradiční oděv na Valašsku a tradiční textilní technologie

Mgr. Lenka Kučerová

vedoucí oddělení výzkumu a sbírkových fondů

lenka.kucerova@nmvp.cz
571 757 177

specializace: správa sbírek, dílo sourozenců Jaroňkových, současné lidové řezbářství na Valašsku

sbírky: obrazy, podmalby na skle, drobné tisky, betlémy

hledacka-zimni-vd.pdf

Mgr. Zdeněk Cvikl

vedoucí oddělení dokumentace, kurátor sbírky

zdenek.cvikl@nmvp.cz
571 757 163

Genealogické centrum Valašska, specializace: genealogie, pohlednice, digitalizace sbírkových fondů VMP

Mgr. Markéta Šimčíková

vedoucí oddělení péče o sbírky, konzervátorka-rest

marketa.simcikova@nmvp.cz
556 836 172

specializace: netoxická likvidace dřevokazného hmyzu, preventivní konzervace, metodická a konzultační činnost

Mgr. Helena Cviklová

kurátorka sbírky, odborný garant Valašské dědiny

helena.cviklova@nmvp.cz
571 757 116

specializace: evidence a správa sbírek, CES, barvířství modrotisku v Rožnově p. R., lidová strava

sbírky: vybavení domácnosti, pomůcky a zařízení ke zpracování textilních vláken, modrotiskové formy

Mgr. Luděk Ondruch

kurátor sbírky

ludek.ondruch@nmvp.cz
571 757 114

specializace: prezentace tradičního zemědělství, sbírky biologické povahy

sbírky: zemědělství, slaměné, proutěné a bedněné nádoby, transport, zbraně a myslivost, hračky, hudební nástroje, škola a kancelář

Mgr. Petr Liďák

kurátor sbírky, odborný garant Mlýnské doliny

petr.lidak@nmvp.cz
571 757 112

specializace: řemesla a domácká rukodělná výroba na Valašsku, nábytek z lidového prostředí, výroba upomínkových předmětů – Dílna lidové umělecké výroby Valašského muzea v přírodě

sbírky: nábytek, řemesla

Mgr. Jana Tichá

kurátorka sbírky

jana.ticha@nmvp.cz
571 757 115

specializace: nemateriální kultura: výroční a rodinné zvyky, lidová religiozita

sbírky: zvykosloví, archeologie, foto a optika, hodiny, keramika, lékárna a drogerie, lékařství, liturgie, plastika, reprodukční technika, sklo, svítidlo, zábava a sport

Mgr. Nikol Moravcová

kurátorka sbírky

nikol.moravcova@nmvp.cz
571 757 114

specializace: tradiční oděv na Valašsku, české moderní dějiny

sbírky: textil, textilní doplňky a textilní pomůcky

Bc. Denisa Hrůzková

muzejní pedagog

denisa.hruzkova@nmvp.cz
571 757 142
730 806 618

specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost

Alena Čípová, DiS.

muzejní pedagog

alena.cipova@nmvp.cz
571 757 142
771 286 935

specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost

Bc. Alena Fojtášková

fotoarchiv, dokumentátorka, kurátorka sbírky

alena.fojtaskova@nmvp.cz
571 757 118
775 426 672

specializace: zpracování historické a současné fotodokumentace VMP, staré fotografie, lidová strava

Jan Kolář

fotograf

jan.kolar@nmvp.cz
571 757 110

specializace: fotodokumentace sbírkových fondů, historie a současnosti VMP, digitalizace sbírkových fondů VMP

Bc. Lada Všetičková, DiS.

fotoarchív, dokumentátorka

lada.vsetickova@nmvp.cz
571 757 182

Mgr. Renata Prejdová

kurátorka sbírky

renata.prejdova@nmvp.cz
571 757 119

vedení dokumentace k Valašskému Slavínu a Knize paměti kraje, specializace: písemné dokumenty, archiválie, pozůstalosti

Mgr. Jitka Petřeková

dokumentátorka

jitka.petrekova@nmvp.cz
571 757 117

specializaci: dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)

Anna Borová

knihovnice, kurátorka sbírky

anna.borova@nmvp.cz
571 757 183
+420 775 426 654

specializace: regionální literatura v oblasti národopisu, lidového stavitelství, řemesel, umění, konzultační a poradenská činnost

Jaroslav Duda

dokumentátor

jaroslav.duda@nmvp.cz
571 757 121

Mgr. art. Dita Adamová

konzervátorka-restaurátorka

dita.adamova@nmvp.cz
556 801 985

specializace: textilní materiály

Mgr. Gabriela Zlámalová

konzervátorka-restaurátorka

gabriela.zlamalova@nmvp.cz
556 836 172

specializace: papír, usně, přírodniny, kombinované materiály

Martin Musil, DiS.

konzervátor-restaurátor

martin.musil@nmvp.cz
556 802 130

specializace: dřevo

Libuše Matochová

konzervátorka-restaurátorka

libuse.matochova@nmvp.cz
556 801 985

specializace: textilní materiály

Leona Kelnerová

pomocná konzervátorka

leona.kelnerova@nmvp.cz
556 836 172

Luděk Dvořák

konzervátor-restaurátor

ludek.dvorak@nmvp.cz
556 836 172
770 171 474

specializace: nábytek, povrchové úpravy

Mgr. Kateřina Dostálová

konzervátorka-restaurátorka

katerina.dostalova@nmvp.cz
556 802 130

specializace: kovy, kámen

Mgr. Tomáš Dostál, DiS.

konzervátor-restaurátor

tomas.dostal@nmvp.cz
556 802 130

specializace: nábytek a dřevěné artefakty, zhotovování kopií sbírkových předmětů

Miroslav Románek

vedoucí zemědělského oddělení

miroslav.romanek@nmvp.cz
571 757 124

specializace: prezentace tradičního zemědělství

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka