Technický útvar

Ing. Milan Gesierich

technický náměstek

milan.gesierich@nmvp.cz
571 757 145
604 252 928

statutární zástupce generálního ředitele

Olga Holišová

vedoucí stavebně-technické dokumentace a archívu

olga.holisova@nmvp.cz
571 757 146

Pavel Žabčík

vedoucí oddělení obnovy památek a údržby

pavel.zabcik@nmvp.cz
571 757 129

Ladislav Mičkal

vedoucí oddělení stolařské výroby

ladislav.mickal@nmvp.cz
571 757 141

Jiří Vašut

vedoucí dopravy, požární technik, energetik a BOZP

jiri.vasut@nmvp.cz
571 757 128

Ing. Jana Macháčková

projektant

jana.machackova@nmvp.cz
571 757 180

Hana Šichtářová

projektant

hana.sichtarova@nmvp.cz
571 757 126

Vítězslav Zachrdla

investiční technik pro NMvP

vitezslav.zachrdla@nmvp.cz
571 757 174