Prohlídka expozičních areálů

V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku můžete navštívit okruhy Řemeslnická obydlí a Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, návštěvníci se zrakovým znevýhodněním speciální okruh Betlém na dotek.
V expozičním areálu na Veselém Kopci je připraven základní okruh Veselý Kopec.

Dnes jsou otevřeny 4 okruhy

Veselý Kopec

Okruh je dnes otevřen od 9:00 do 18:00
90 minut
individuálně nebo s průvodcem (nutná rezervace prohlídky s průvodcem předem)
V roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vodní pohon. Expozice jsou bohatě vybaveny předměty vytvářejícími atmosféru, která vás přenese do minulosti. Nejstarší interiér naleznete v usedlosti z…

Betlém Hlinsko: Řemeslnická obydlí

Okruh je dnes otevřen od 9:00 do 17:00
maximálně 50 osob ve skupině
60 minut
pro organizované skupiny nutná rezervace předem
V rámci tohoto okruhu navštívíte roubenky přibližující život a práci drobných řemeslníků typických pro Betlém v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Prohlédnete si dílnu a obydlí domáckého tkalce, hračkáře nebo ševce. Od dubna 2016 je přístupná také jedinečná dílna výrobce ručně sekaných pilníků.

Betlém Hlinsko: Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka

Okruh je dnes otevřen od 9:00 do 17:00
maximálně 30 osob ve skupině
45 minut
pro organizované skupiny nutná rezervace předem
V roce 2010 byly vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Expozice v domku č. p. 362 vám představí tradiční kostýmy některých typických masek i atmosféru samotné obchůzky prostřednictvím množství fotografií a krátkého filmového dokumentu. Vystaveny jsou i…

Betlém Hlinsko: Betlém na dotek

Okruh je dnes otevřen od 9:00 do 17:00
program určený návštěvníkům se zrakovým hendikepem
90–120 minut
maximálně 30 osob (včetně doprovodu)
nutná rezervace prohlídky předem
Program Betlém na dotek je určen návštěvníkům se zrakovým hendikepem. Vhodným a zábavným způsobem je seznámí s historií památkové rezervace Betlém v Hlinsku a přiblíží svět původních obyvatel roubených domků, jejich bydlení, všední život a jakým řemeslům se věnovali od poloviny 19. století do počátku 20. století.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka