Jižní Valašsko

Krajina jižního Valašska / The landscape of South Wallachia

Prostředí je charakteristické obdělávanými terasami nad obydlenou částí a promíšeností pastevních luk s poli, háji a sady. Cesty, ohrady, ploty a pěšiny vypovídají o zlidšťování krajiny a využívání veškerých jejích zdrojů. Listnaté stromy ořezané na letinu, tedy zbavené olistěných větví používaných jako krmivo či stelivo pro dobytek, dotváří háj typický pro prostředí jižního Valašska.

Krajinu jižního Valašska bude připomínat několik staveb archaických konstrukcí – koliba z Nedašova, chlév z Bylnice a pletený chlév z Nedašovy Lhoty.

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka