Jižní Valašsko

Krajina jižního Valašska / The landscape of South Wallachia

Prostředí je charakteristické obdělávanými terasami nad obydlenou částí a promíšeností pastevních luk s poli, háji a sady. Cesty, ohrady, ploty a pěšiny vypovídají o zlidšťování krajiny a využívání veškerých jejích zdrojů. Listnaté stromy ořezané na letinu, tedy zbavené olistěných větví používaných jako krmivo či stelivo pro dobytek, dotváří háj typický pro prostředí jižního Valašska.

Krajinu jižního Valašska bude připomínat několik staveb archaických konstrukcí – koliba z Nedašova, chlév z Bylnice a pletený chlév z Nedašovy Lhoty.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka