Přístup ke sbírkám muzea

Přístup ke sbírkám muzea

Pro zájemce o obsah sbírek Valašského muzea v přírodě může jako prvotní zdroj informací posloužit on-line katalog sbírek

V případě potřeby dalšího bádání je zájemce povinen zaslat písemnou žádost na ředitelství muzea, s upřesněním účelu studia. Po projednání žádosti bude kontaktován patřičným kurátorem, bude mu sdělen výsledek a případně nabídnuty termíny, ve kterých je možné předměty fyzicky studovat.

Bádání ve sbírkovém fondu se řídí Badatelským řádem VMP

Potřebujete-li odbornou radu nebo informaci o sbírkovém fondu nebo tradiční lidové kultuře ve sběrné oblasti Valašska obecně, můžete se obrátit přímo na odborné pracovníky muzea, jejich seznam a kontakty naleznete zde

Pokud potřebujete reprodukci díla nebo fotografie ze sbírek Valašského muzea v přírodě, vyplňte formulář objednávky reprodukcí a zašlete jej na emailovou adresu muzeum@nmvp.cz.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka