Přístup ke sbírkám muzea

Přístup ke sbírkám muzea

Pro zájemce o obsah sbírek Valašského muzea v přírodě může jako prvotní zdroj informací posloužit on-line katalog sbírek

V případě potřeby dalšího bádání je zájemce povinen zaslat písemnou žádost na ředitelství muzea, s upřesněním účelu studia. Po projednání žádosti bude kontaktován patřičným kurátorem, bude mu sdělen výsledek a případně nabídnuty termíny, ve kterých je možné předměty fyzicky studovat.

Bádání ve sbírkovém fondu se řídí Badatelským řádem VMP

Potřebujete-li odbornou radu nebo informaci o sbírkovém fondu nebo tradiční lidové kultuře ve sběrné oblasti Valašska obecně, můžete se obrátit přímo na odborné pracovníky muzea, jejich seznam a kontakty naleznete zde

Pokud potřebujete reprodukci díla nebo fotografie ze sbírek Valašského muzea v přírodě, vyplňte formulář objednávky reprodukcí a zašlete jej na emailovou adresu muzeum@nmvp.cz.

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka