Kontakty na odborné pracovníky

Metodické centrum

Mgr. Radek Bryol

Vedoucí, kurátor sbírky

Telefon:  571 757 112; emailbryol@vmp.cz

Sbírky: stavitelství

Specializace: muzea v přírodě, lidové stavitelství severovýchodní Moravy, dějiny Valašského muzea v přírodě  

Bibliografie publikovaných prací 

 

Mgr. Lenka Drápalová

Metodička pro odbornou a vědecko-výzkumnou činnost muzeí v přírodě, odborný garant areálu Dřevěné městečko

Telefon:  571 757 114; emaildrapalova@vmp.cz

Specializace: tradiční textil, rekonstrukce a prezentace tradičních textilních technologií, dějiny Valašského muzea v přírodě

Bibliografie publikovaných prací


Útvar pro odbornou činnost

PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.

Náměstkyně pro odbornou činnost, členka Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon:  571 757 113; emailkuminkova@vmp.cz

Specializace: výzkum proměn tradiční lidové kultury, ochrana kulturního dědictví, implementace Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, česko-anglická etnologická terminologie

Bibliografie publikovaných prací


Oddělení výzkumu a sbírkových fondů

Mgr. Lenka Kučerová

Vedoucí, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 177; emailkucerova@vmp.cz

Sbírky: obrazy, podmalby na skle, drobné tisky, betlémy

Specializace: dílo sourozenců Jaroňkových, současné lidové řezbářství na Valašsku

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Helena Cviklová

Kurátorka sbírky, odborný garant areálu Valašská dědina

Telefon:  571 757 116; emailcviklova@vmp.cz

Sbírky: vybavení domácnosti, zpracování textilních vláken; vedení sbírkové evidence, CES

Specializace: lidová strava, barvířství modrotisku v Rožnově p. R.

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Denisa Hrůzková

muzejní pedagog

Telefon:  571 757 142; email: hruzkova@vmp.cz

Specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Ing. Šárka Kramolišová

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 114; emailkramolisova@vmp.cz

Sbírky: zemědělství – zemědělské stroje a nástroje, slaměné, proutěné a bedněné nádoby, transport, zbraně a myslivost, hračky, hudební nástroje, škola a kancelář

Specializace: prezentace tradičního zemědělství, sbírky biologické povahy 

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Petr Liďák

Kurátor sbírky, odborný garant areálu Mlýnská dolina

Telefon:  571 757 112; emaillidak@vmp.cz

Sbírky: nábytek, řemesla

Specializace: řemesla a domácká rukodělná výroba na Valašsku, malovaný nábytek z lidového prostředí, historie Valašského muzea v přírodě

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Lucie Navrátilová

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 114; emailnavratilova@vmp.cz

Sbírky: textil, textilní doplňky a textilní pomůcky

Specializace: folklorismus, tradiční oděv

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. et Mgr. Sabrina Pasičnyková

muzejní pedagog

telefon:  571 757 142; mobil: 730 806 618; email: pasicnykova@vmp.cz

Specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Jana Tichá

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 116; emailticha@vmp.cz

Sbírky: zvykosloví, archeologie, foto a optika, hodiny, keramika, lékárna a drogerie, lékařství, liturgie, plastika, reprodukční technika, sklo, svítidlo, zábava a sport

Specializace: nemateriální kultura: výroční a rodinné zvyky, lidová religiozita, redakce pojmosloví etnografických sbírek

Bibliografie publikovaných prací


Oddělení dokumentace

Mgr. Zdeněk Cvikl

Vedoucí, kurátor sbírky, Genealogické centrum Valašska

Telefon:  571 757 163; emailcvikl2@vmp.cz

Sbírky: písemnosti a tisky 

Specializace: genealogie, pohlednice, digitalizace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Anna Borová

Knihovnice, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 183; emailborova@vmp.cz

Sbírky: staré a vzácné tisky

Specializace: regionální literatura v oblasti národopisu, lidového stavitelství, řemesel, umění, konzultační a poradenská činnost             

 Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Alena Fojtášková

Fotoarchiv, dokumentátorka, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 118; email: fojtaskova@vmp.cz

Sbírky: fotoarchiv, staré fotografie

Specializace: zpracování historické a současné fotodokumentace VMP, staré fotografie

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Michala Němcová

Fotoarchiv, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 182; email: michala.nemcova@nmvp.cz

Sbírky: fotoarchiv, staré fotografie

Specializace: zpracování fotodokumentace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Jan Kolář

Fotograf

Telefon:  571 757 110; emailkolar@vmp.cz

Specializace: fotodokumentace sbírkových fondů, historie a současnosti VMP, digitalizace sbírkových fondů VMP

 

Mgr. Renata Prejdová

Kurátorka sbírky, vedení dokumentace k Valašskému Slavínu a Knize paměti kraje

Telefon: 571 757 119; emailprejdova@vmp.cz

Sbírky: písemnosti a tisky

Specializace: písemné dokumenty, archiválie, pozůstalosti

Bibliografie publikovaných prací

 

Miroslava Ulrichová

Dokumentátorka

Telefon: 571 757 117; emailulrichova@vmp.cz

Sbírky: archiv ÚLUV (Ústředí lidové umělecké výroby)

Specializace: Ústředí lidové umělecké výroby, digitalizace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Jaroslav Duda

Dokumentátor

Telefon: 571 757 121; emailduda@vmp.cz

Specializace: digitalizace sbírkových fondů VMP


Oddělení péče o sbírky

Mgr. Markéta Šimčíková

Vedoucí, konzervátorka-restaurátorka, členka Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 556 836 172; emailsimcikova@vmp.cz

Specializace: netoxická likvidace dřevokazného hmyzu, preventivní konzervace, metodická a konzultační činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. art. Dita Adamová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 801 985; emailadamova@vmp.cz

Specializace: textilní materiály

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Tomáš Dostál, DiS.

Konzervátor-restaurátor, člen Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 556 802 130; emaildostal@vmp.cz

Specializace: nábytek a dřevěné artefakty, zhotovování kopií sbírkových předmětů

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Kateřina Dostálová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 802 130; emaildostalova@vmp.cz

Specializace: kovy, kámen

Bibliografie publikovaných prací

 

Luděk Dvořák

Konzervátor-restaurátor

Telefon: 556 836 172; emaildvorak@vmp.cz

Specializace: nábytek, povrchové úpravy

Bibliografie publikovaných prací

 

Leona Kelnerová

Pomocná konzervátorka

Telefon: 556 836 172; emailkelnerova@vmp.cz

 

Libuše Matochová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 801 985; emailmatochova@vmp.cz

Specializace: textilní materiály

Bibliografie publikovaných prací

 

Martin Děckuláček, DiS.

Konzervátor-restaurátor

Telefon: 556 802 130, emaildeckulacek@vmp.cz

Specializace: dřevo

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Lenka Mechlová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 836 172; email: mechlova@vmp.cz

Specializace: papír, usně, přírodniny, kombinované materiály

Bibliografie publikovaných prací


Zemědělské oddělení

Miroslav Románek

Vedoucí, člen Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 571 757 124; emailromanek@vmp.cz

Specializace: prezentace tradičního zemědělství

Bibliografie publikovaných prací

 

Lenka Kneblová

Zahradník – specialista

Telefon: 571 757 147; emailkneblova@vmp.cz

Specializace: prezentace pěstování tradičních zemědělských plodin – genofond rostlin a dřevin

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka