Kontakty na odborné pracovníky

Metodické centrum

PhDr. Jaroslav Dvořák

Vedoucí metodického centra

Telefon:  571 757 122; email: jaroslav.dvorak@nmvp.cz

Bibliografie publikovaných prací 

 

Mgr. Radek Bryol, Ph.D.

Metodický pracovník pro odbornou a vědecko-výzkumnou činnost muzeí v přírodě

Telefon:  571 757 112; email: radek.bryol@nmvp.cz

Sbírky: stavitelství

Bibliografie publikovaných prací


Útvar pro odbornou činnost

Mgr. Lenka Drápalová

Náměstkyně pro odbornou činnost

Telefon:  571 757 113; email: lenka.drapalova@nmvp.cz

Specializace: specializace: dějiny muzejnictví v přírodě v ČR, historie Valašského muzea v přírodě, tradiční oděv na Valašsku a tradiční textilní technologie

Bibliografie publikovaných prací


 

Oddělení výzkumu a sbírkových fondů

Mgr. Lenka Kučerová

Vedoucí, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 177; email: lenka.kucerova@nmvp.cz

Sbírky: obrazy, podmalby na skle, drobné tisky, betlémy

Specializace: dílo sourozenců Jaroňkových, současné lidové řezbářství na Valašsku

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Helena Cviklová

Kurátorka sbírky, odborný garant areálu Valašská dědina

Telefon:  571 757 116; email: helena.cviklova@nmvp.cz

Sbírky: vybavení domácnosti, zpracování textilních vláken; vedení sbírkové evidence, CES

Specializace: lidová strava, barvířství modrotisku v Rožnově p. R.

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Petr Liďák

Kurátor sbírky, odborný garant areálu Mlýnská dolina

Telefon:  571 757 112; email: petr.lidak@nmvp.cz

Sbírky: nábytek, řemesla

Specializace: řemesla a domácká rukodělná výroba na Valašsku, malovaný nábytek z lidového prostředí, historie Valašského muzea v přírodě

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Nikol Moravcová

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 114; email: nikol.moravcova@nmvp.cz

Sbírky: textil, textilní doplňky a textilní pomůcky

Specializace: tradiční oděv na Valašsku

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Luděk Ondruch

Kurátor sbírky

Telefon:  571 757 114; emailludek.ondruch@nmvp.cz

Sbírky: zemědělství – zemědělské stroje a nástroje, slaměné, proutěné a bedněné nádoby, transport, zbraně a myslivost, hračky, hudební nástroje, škola a kancelář

Specializace: prezentace tradičního zemědělství, sbírky biologické povahy 

 

Mgr. Jana Tichá

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 116; email: jana.ticha@nmvp.cz

Sbírky: zvykosloví, archeologie, foto a optika, hodiny, keramika, lékárna a drogerie, lékařství, liturgie, plastika, reprodukční technika, sklo, svítidlo, zábava a sport

Specializace: nemateriální kultura: výroční a rodinné zvyky, lidová religiozita, redakce pojmosloví etnografických sbírek

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Denisa Hrůzková

muzejní pedagog

Telefon:  571 757 142; email: denisa.hruzkova@nmvp.cz

Specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Alena Čípová, DiS. 

muzejní pedagog

telefon:  571 757 142; mobil: 771 286 935; email: alena.cipova@nmvp.cz

Specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost

Bibliografie publikovaných prací


Oddělení dokumentace

Mgr. Zdeněk Cvikl

Vedoucí, kurátor sbírky, Genealogické centrum Valašska

Telefon:  571 757 163; email: zdenek.cvikl@nmvp.cz

Sbírky: písemnosti a tisky 

Specializace: genealogie, pohlednice, digitalizace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Anna Borová

Knihovnice, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 183; email: anna.borova@nmvp.cz

Sbírky: staré a vzácné tisky

Specializace: regionální literatura v oblasti národopisu, lidového stavitelství, řemesel, umění, konzultační a poradenská činnost             

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Alena Fojtášková

Fotoarchiv, dokumentátorka, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 118; email: alena.fojtaskova@nmvp.cz

Sbírky: fotoarchiv, staré fotografie

Specializace: zpracování historické a současné fotodokumentace VMP, staré fotografie

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Lada Všetičková, DiS.

Fotoarchiv, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 182; email: lada.vsetickova@nmvp.cz

Sbírky: fotoarchiv, staré fotografie

Specializace: zpracování fotodokumentace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Jan Kolář

Fotograf

Telefon:  571 757 110; email: jan.kolar@nmvp.cz

Specializace: fotodokumentace sbírkových fondů, historie a současnosti VMP, digitalizace sbírkových fondů VMP

 

Mgr. Renata Prejdová

Kurátorka sbírky, vedení dokumentace k Valašskému Slavínu a Knize paměti kraje

Telefon: 571 757 119; email: renata.prejdova@nmvp.cz

Sbírky: písemnosti a tisky

Specializace: písemné dokumenty, archiválie, pozůstalosti

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Jitka Petřeková

Dokumentátorka

Telefon: 571 757 117; email: jitka.petrekova@nmvp.cz

Sbírky: archiv ÚLUV (Ústředí lidové umělecké výroby)

Specializace: Ústředí lidové umělecké výroby, digitalizace sbírkových fondů VMP

 

Jaroslav Duda

Dokumentátor

Telefon: 571 757 121; email: jaroslav.duda@nmvp.cz

Specializace: digitalizace sbírkových fondů VMP


Oddělení péče o sbírky

Mgr. Markéta Šimčíková

Vedoucí, konzervátorka-restaurátorka, členka Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 556 836 172; email: marketa.simcikova@nmvp.cz

Specializace: netoxická likvidace dřevokazného hmyzu, preventivní konzervace, metodická a konzultační činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. art. Dita Adamová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 801 985; email: dita.adamova@nmvp.cz

Specializace: textilní materiály

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Tomáš Dostál, DiS.

Konzervátor-restaurátor, člen Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 556 802 130; email: tomas.dostal@nmvp.cz

Specializace: nábytek a dřevěné artefakty, zhotovování kopií sbírkových předmětů

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Kateřina Dostálová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 802 130; emailkaterina.dostalova@nmvp.cz

Specializace: kovy, kámen

Bibliografie publikovaných prací

 

Luděk Dvořák

Konzervátor-restaurátor

Telefon: 556 836 172; emailludek.dvorak@nmvp.cz

Specializace: nábytek, povrchové úpravy

Bibliografie publikovaných prací

 

Leona Kelnerová

Pomocná konzervátorka

Telefon: 556 836 172; emailleona.kelnerova@nmvp.cz

 

Libuše Matochová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 801 985; emaillibuse.matochova@nmvp.cz

Specializace: textilní materiály

Bibliografie publikovaných prací

 

Martin Musil, DiS.

Konzervátor-restaurátor

Telefon: 556 802 130, email: martin.musil@nmvp.cz

Specializace: dřevo

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Gabriela Zlámalová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 836 172emailgabriela.zlamalova@nmvp.cz

Specializace: papír, usně, přírodniny, kombinované materiály

Bibliografie publikovaných prací


Zemědělské oddělení

Miroslav Románek

Vedoucí, člen Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 571 757 124; email: pavel.romanek@nmvp.cz

Specializace: prezentace tradičního zemědělství

Bibliografie publikovaných prací

 

Lenka Kneblová

Zahradník – specialista

Telefon: 571 757 147; emaillenka.kneblova@nmvp.cz

Specializace: prezentace pěstování tradičních zemědělských plodin – genofond rostlin a dřevin

Kontakt

Mgr. Lenka Kučerová

vedoucí oddělení výzkumu a sbírkových fondů

lenka.kucerova@nmvp.cz
571 757 177

specializace: správa sbírek, dílo sourozenců Jaroňkových, současné lidové řezbářství na Valašsku

sbírky: obrazy, podmalby na skle, drobné tisky, betlémy

Mgr. Helena Cviklová

kurátorka sbírky, odborný garant Valašské dědiny

helena.cviklova@nmvp.cz
571 757 116

specializace: evidence a správa sbírek, CES, barvířství modrotisku v Rožnově p. R., lidová strava

sbírky: vybavení domácnosti, pomůcky a zařízení ke zpracování textilních vláken, modrotiskové formy

Mgr. Renata Prejdová

kurátorka sbírky

renata.prejdova@nmvp.cz
571 757 119

vedení dokumentace k Valašskému Slavínu a Knize paměti kraje, specializace: písemné dokumenty, archiválie, pozůstalosti

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka