Kontakty na odborné pracovníky

Metodické centrum

Mgr. Radek Bryol

Vedoucí, kurátor sbírky

Telefon:  571 757 112; email: radek.bryol@nmvp.cz

Sbírky: stavitelství

Specializace: muzea v přírodě, lidové stavitelství severovýchodní Moravy, dějiny Valašského muzea v přírodě  

Bibliografie publikovaných prací 

 

Mgr. Lenka Drápalová

Metodička pro odbornou a vědecko-výzkumnou činnost muzeí v přírodě, odborný garant areálu Dřevěné městečko

Telefon:  571 757 114; email: lenka.drapalova@nmvp.cz

Specializace: tradiční textil, rekonstrukce a prezentace tradičních textilních technologií, dějiny Valašského muzea v přírodě

Bibliografie publikovaných prací


Útvar pro odbornou činnost

PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.

Náměstkyně pro odbornou činnost, členka Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon:  571 757 113; email: eva.kuminkova@nmvp.cz

Specializace: výzkum proměn tradiční lidové kultury, ochrana kulturního dědictví, implementace Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, česko-anglická etnologická terminologie

Bibliografie publikovaných prací


Oddělení výzkumu a sbírkových fondů

Mgr. Lenka Kučerová

Vedoucí, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 177; email: lenka.kucerova@nmvp.cz

Sbírky: obrazy, podmalby na skle, drobné tisky, betlémy

Specializace: dílo sourozenců Jaroňkových, současné lidové řezbářství na Valašsku

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Helena Cviklová

Kurátorka sbírky, odborný garant areálu Valašská dědina

Telefon:  571 757 116; email: helena.cviklova@nmvp.cz

Sbírky: vybavení domácnosti, zpracování textilních vláken; vedení sbírkové evidence, CES

Specializace: lidová strava, barvířství modrotisku v Rožnově p. R.

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Denisa Hrůzková

muzejní pedagog

Telefon:  571 757 142; email: denisa.hruzkova@nmvp.cz

Specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Petr Liďák

Kurátor sbírky, odborný garant areálu Mlýnská dolina

Telefon:  571 757 112; email: petr.lidak@nmvp.cz

Sbírky: nábytek, řemesla

Specializace: řemesla a domácká rukodělná výroba na Valašsku, malovaný nábytek z lidového prostředí, historie Valašského muzea v přírodě

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Lucie Navrátilová

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 114; email: lucie.navratilova@nmvp.cz

Sbírky: textil, textilní doplňky a textilní pomůcky

Specializace: folklorismus, tradiční oděv

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Luděk Ondruch

Kurátor sbírky

Telefon:  571 757 114; emailludek.ondruch@nmvp.cz

Sbírky: zemědělství – zemědělské stroje a nástroje, slaměné, proutěné a bedněné nádoby, transport, zbraně a myslivost, hračky, hudební nástroje, škola a kancelář

Specializace: prezentace tradičního zemědělství, sbírky biologické povahy 

 

Mgr. Tomáš Gross

muzejní pedagog

telefon:  571 757 142; mobil: 739 503 636; email: tomas.gross@nmvp.cz

Specializace: organizace a realizace edukačních programů, lektorská činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Jana Tichá

Kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 116; email: jana.ticha@nmvp.cz

Sbírky: zvykosloví, archeologie, foto a optika, hodiny, keramika, lékárna a drogerie, lékařství, liturgie, plastika, reprodukční technika, sklo, svítidlo, zábava a sport

Specializace: nemateriální kultura: výroční a rodinné zvyky, lidová religiozita, redakce pojmosloví etnografických sbírek

Bibliografie publikovaných prací


Oddělení dokumentace

Mgr. Zdeněk Cvikl

Vedoucí, kurátor sbírky, Genealogické centrum Valašska

Telefon:  571 757 163; email: zdenek.cvikl@nmvp.cz

Sbírky: písemnosti a tisky 

Specializace: genealogie, pohlednice, digitalizace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Anna Borová

Knihovnice, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 183; email: anna.borova@nmvp.cz

Sbírky: staré a vzácné tisky

Specializace: regionální literatura v oblasti národopisu, lidového stavitelství, řemesel, umění, konzultační a poradenská činnost             

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Alena Fojtášková

Fotoarchiv, dokumentátorka, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 118; email: alena.fojtaskova@nmvp.cz

Sbírky: fotoarchiv, staré fotografie

Specializace: zpracování historické a současné fotodokumentace VMP, staré fotografie

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Michala Němcová

Fotoarchiv, kurátorka sbírky

Telefon:  571 757 182; email: michala.nemcova@nmvp.cz

Sbírky: fotoarchiv, staré fotografie

Specializace: zpracování fotodokumentace sbírkových fondů VMP

Bibliografie publikovaných prací

 

Jan Kolář

Fotograf

Telefon:  571 757 110; email: jan.kolar@nmvp.cz

Specializace: fotodokumentace sbírkových fondů, historie a současnosti VMP, digitalizace sbírkových fondů VMP

 

Mgr. Renata Prejdová

Kurátorka sbírky, vedení dokumentace k Valašskému Slavínu a Knize paměti kraje

Telefon: 571 757 119; email: renata.prejdova@nmvp.cz

Sbírky: písemnosti a tisky

Specializace: písemné dokumenty, archiválie, pozůstalosti

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Jitka Petřeková

Dokumentátorka

Telefon: 571 757 117; email: jitka.petrekova@nmvp.cz

Sbírky: archiv ÚLUV (Ústředí lidové umělecké výroby)

Specializace: Ústředí lidové umělecké výroby, digitalizace sbírkových fondů VMP

 

Jaroslav Duda

Dokumentátor

Telefon: 571 757 121; email: jaroslav.duda@nmvp.cz

Specializace: digitalizace sbírkových fondů VMP


Oddělení péče o sbírky

Mgr. Markéta Šimčíková

Vedoucí, konzervátorka-restaurátorka, členka Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 556 836 172; email: marketa.simcikova@nmvp.cz

Specializace: netoxická likvidace dřevokazného hmyzu, preventivní konzervace, metodická a konzultační činnost

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. art. Dita Adamová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 801 985; email: dita.adamova@nmvp.cz

Specializace: textilní materiály

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Tomáš Dostál, DiS.

Konzervátor-restaurátor, člen Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 556 802 130; email: tomas.dostal@nmvp.cz

Specializace: nábytek a dřevěné artefakty, zhotovování kopií sbírkových předmětů

Bibliografie publikovaných prací

 

Mgr. Kateřina Dostálová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 802 130; emailkaterina.dostalova@nmvp.cz

Specializace: kovy, kámen

Bibliografie publikovaných prací

 

Luděk Dvořák

Konzervátor-restaurátor

Telefon: 556 836 172; emailludek.dvorak@nmvp.cz

Specializace: nábytek, povrchové úpravy

Bibliografie publikovaných prací

 

Leona Kelnerová

Pomocná konzervátorka

Telefon: 556 836 172; emailleona.kelnerova@nmvp.cz

 

Libuše Matochová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 801 985; emaillibuse.matochova@nmvp.cz

Specializace: textilní materiály

Bibliografie publikovaných prací

 

Martin Děckuláček, DiS.

Konzervátor-restaurátor

Telefon: 556 802 130, email: martin.deckulacek@nmvp.cz

Specializace: dřevo

Bibliografie publikovaných prací

 

Bc. Lenka Mechlová

Konzervátorka-restaurátorka

Telefon: 556 836 172; email: lenka.mechlova@nmvp.cz

Specializace: papír, usně, přírodniny, kombinované materiály

Bibliografie publikovaných prací


Zemědělské oddělení

Miroslav Románek

Vedoucí, člen Metodického centra pro muzea v přírodě

Telefon: 571 757 124; email: pavel.romanek@nmvp.cz

Specializace: prezentace tradičního zemědělství

Bibliografie publikovaných prací

 

Lenka Kneblová

Zahradník – specialista

Telefon: 571 757 147; emaillenka.kneblova@nmvp.cz

Specializace: prezentace pěstování tradičních zemědělských plodin – genofond rostlin a dřevin

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka