Odborná knihovna

Uzavření knihovny

Vážení uživatelé,  ve dnech 5. - 12. září 2023 bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.

Děkujeme za pochopení.


 

Odborná knihovna Valašského muzea v přírodě je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem zaměřeným na lidové stavitelství, řemesla, umění a regionální literaturu. Je budována v návaznosti na kulturně-historickou a etnografickou dokumentaci jeho sběrné oblasti. Součástí knihovny jsou i další fondy – AV média (videotéka, filmotéka), fonotéka a sbírka starých tisků.

Knihovna VMP se díky svému zaměření a kvalitě fondu a služeb stala významnou odbornou a specializovanou knihovnou v regionu Severní Moravy a také nepostradatelným zdrojem informací nejen pro muzejní pracovníky, ale i pro odbornou a laickou veřejnost.

Badatelská činnost odborné knihovny se řídí platným Knihovním a badatelským řádem a svůj obsah nabízí badatelům prostřednictví on-line katalogu.

Vstup do online katalogu knihovny.

Provozní doba knihovny

Každý pátek 8.00 – 16.00  po předchozím objednání telefonicky nebo e-mailem (viz kontakt vpravo)

Služby

  • prezenční výpůjčky knih
  • prezenční studium audio a videonahrávek
  • rešerše a poradenská činnosti
  • kopírování dle platného ceníku 

 

 

Kontakt

Anna Borová

knihovnice, kurátorka sbírky

anna.borova@nmvp.cz
571 757 183

specializace: regionální literatura v oblasti národopisu, lidového stavitelství, řemesel, umění, konzultační a poradenská činnost

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka