Výstavy

Ze sbírek 2020

Historická vesnice
Aktuální výstava představuje jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí odborné sbírkotvorné činnosti muzea. Instalace v patře…

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka