Pavel Doskočil - cyklus současného umění

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Cyklus současného umění

Místo: Kostel Maří Magdaleny

Absolvent pražské Akademie výtvarných umění, sochař, performer a pedagog ve svém díle zachází s výtvarnou zkratkou a minimalistickým zobrazováním často s přesahem k nadsázce a humoru ve vzácném vyvážení s řemeslnou kvalitou a promyšleným obsahem sdělení.

Kurátor:

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura