Daniel Hanzlík - Dvojice

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Daniela Hanzlíka, který se představí na dvou platformách zakomponovaných do proluk nástěnného vybavení kostela.

Hanzlíkovy obrazy budou svou pevnou formou a mnohovrstevnatým obsahem ostrým kontrastem k barevnosti a i tvarosloví klasického kostelního inventáře. Nově umístěný diptych představuje motiv světla a jeho pomíjející povahu. Formát a způsob provedení evokují vizualitu emanujícího světla technických zdrojů, s kterými se setkáváme v prostředí města, ve veřejném prostoru.

Výstavní cyklus v kostele sv. Maří Magdaleny se svým kurátorským pojetím řadí mezi dnes již etablovanou formu výstavní strategie, která umožňuje prezentaci současného umění v historických, nejčastěji právě sakrálním prostředí, které zejména na severu Čech napomáhá k rehabilitaci a znovuoživění zdejšího kulturního dědictví stiženého letitou devastací a nezájmem.

Kurátor výstavy

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura

Plakát:


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka