Velikonoce

Pojďte s námi alespoň virtuálně hravou formou prožít Velikonoce v lidových zvycích.


Bílá sobota — Karsamstag 3. 4. 2021

Ještě před svítáním se chodí dívky nahé umývat do potoků, aby měly čistou pleť a byly zdravé. V domácnostech se  malují vejce, peče se velikonoční chléb a končí se s velikonočním úklidem. V kostelích se večer světí oheň a voda.

Více

Velký pátek — Karfreitag 2. 4. 2021

Víra v magickou sílu země. Nesmělo se hýbat se zemí, a proto se nepracovalo na  poli ani v sadu. Nekonaly se mše, bohoslužba byla složena ze čtení textů a zpěvu o utrpení Ježíše. Držel se přísný půst.

Více

Velikonoční vejcologie

Co bylo dříve? Vejce nebo slepice?  Tohle dilema dnes nevyřešíme. Jaro a vejce ale neodmyslitelně patří k sobě. Je to symbol nového života, naděje, plodnosti a zrození.

Více

Velikonoční pečení s Aničkou

Tradičně jsme v Zubrnicích před velikonočními svátky vynášeli Smrtholku a s folklórními soubory oslavovali zpěvem a tancem příchod jara. Zdobily se kraslice, pletly pomlázky a hospodyně Anička pekla mazance v kachlovém sporáku.

Více

Vrbové proutí aneb košíky, pomlázky a umělecké předměty

Kdy se vydělilo košíkářství jako řemeslo nelze přesněji určit. Obyčejné košíky pro vlastní potřebu si uměli uplést sami zemědělci. K životu vesnice patřila i činnost bezzemků či domkářů, kterým pletení košů posloužilo jako příležitostný výdělek.

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka