Zaniklé obce pod Bukovou horou - vernisáž

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Zveme Vás na vernisáž výstavy. Dnes již neexistující obce jsou poměrně specifickou a stále oblíbenější turistickou disciplínou a je jim věnována pozornost v mnoha koutech česka. Ale právě zaniklé vsi pod Bukovou horou byly jedny z prvních, kterým se dostalo intenzivnější péče a popularity.

Výstava mimo vlastní bývalou obec Vitín, osad Velké Stínky, Stará Homole nebo samot Mauerschin či Thunnovské lesovny představí také historii jedné z výrazných dominant Ústeckého kraje – Bukové hory.
Návštěvníci se budou moci seznámit v základních obrysech s tímto zdejším fenoménem – k vidění budou vzácné snímky, vlastivědné studie, archiválie. Velkou zajímavostí a zpestřením budou pověsti a vyprávění, posbírané nejen ze starých německých periodik, ale i z terénu od pamětníků.
Pojetí výstavy nepřinese jen historický exkurz, ale také si bere za cíl představit „druhý“ život těchto míst, který se začal psát od roku 2007.
Prostřednictvím aktivit pedagogů a studentů ústecké Filozofické fakulty
fakulty – katedry Historie UJEP a dalších přidružených osob různých zaměření
se povědomí o zaniklých obcích díky pravidelným výpravám a
specializovaným prohlídkám začalo rozšiřovat a postupně se kulisy
rozpadajícího se Vitína staly předmětem zájmu i aktivit divadelních nebo
filmových.
Dlouho chystaná výstava je první částí většího projektu věnovaného
zdejším zaniklým obcím, který bude pokračovat bohatým doprovodným
programem a zejména vydáním publikace - průvodce, které toto téma
postihne komplexněji.
Práce na výstavě a publikaci je pokračováním dlouhodobější úzké
spolupráce zubrnického muzea a ústeckého archivu, kdy především muzeum v Zubrnicích využívá této mezioborové spolupráce pro přesnější interpretaci zdejší oblasti.

Kurátor výstavy:

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura