Dráteník na vsi aneb V komoře je myš

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Zveme Vás na výstavu současné i historické drátenické tvorby. Vernisáž
proběhne za doprovodu Dudácké krušnohorské muziky 23. 7. 2022 v 14:30h.

Seznamte se s historií i současností drátenického řemesla. Již od pravěku, kdy  se začal užívat drát k výrobě šperků, zdobení užitných předmětů, nebo heftování rozbité keramiky se píše historie drátenického řemesla.
Připomeňte si dobu, kdy věci měly svou cenu a vyplatilo se je opravit. Dozvíte se, proč se drátovalo i nové nádobí. Rozbité nádobí chodili spravovat slovenští dráteníci, jejichž prodejním artiklem byly také pasti na myši a
drobné nádobí.
Objevte tradiční techniky i s oblastmi, odkud staré řemeslo pochází a kam všude se rozšířilo. Dozvíte se, že dráteníci neputovali jen ode vsi ke vsi, ale že od 19. století zakládali dílny ve městech a prodávali své výrobky podle
katalogů.
Poznejte také život vandrovních dráteníků, kteří putovali od obce k obci.   Zdaleka ale nešlo o jedinou podobu drátenictví – schopní řemeslníci totiž namísto toulání zakládali profesionální dílny nebo dokonce továrny a dokázali
se prosadit třeba i na jiných kontinentech. I když tovární výroba staré řemeslo postupně nahradila, udrželo se ve své umělecké podobě a inspirovalo řadu profesionálů i nadšenců.

Kurátoři výstavy:
Ing. Arch. Hana Řepková
Jitka Dvořáková
Ing. Jitka Ledvinková
Tomáš Ledvinka

 

Ing. Jitka Ledvinková

kurátorka biologických sbírek

jitka.ledvinkova@nmvp.cz
+420 475 228 267
+420 777 364 208

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka