Proutí v řemesle, designu a umění

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Výstava prezentující fenomén proutí jako užitné suroviny našich předků. Expozici doplní předměty ze sbírek muzea a zohlední proutí i v umění a designu

Dům z Loubí

Výstava Proutí v řemesle, designu i umění.

Kurátoři: MgA. Barbora Hrdinová, MgA. Karel Konopka

Vystavující: Barbora Hrdinová, Jaroslav Prášil, Josefína Vávrová, Jáchym Myslivec a studenti ateliéru Košíkářských technik Střední umělecké školy a Vyšší odborné školy textilních řemesel v Praze.

Výstava představí fenomén vrbového proutí z jiného pohledu než s jakým si tento materiál běžně spojujeme. Aktuální expozice v domě z Loubí vznikla na základě letité spolupráce s pražskou Střední uměleckou školou textilních řemesel. Jejím iniciačním bodem bylo v loňském roce založení prutníku košíkářských vrb u nás v muzeu. Vedoucí ateliéru Košíkářských technik a spoluautorka knihy Košíkářův rok aneb jak se kroutí proutí Barbora Hrdinová je navíc absolventkou Fakulty umění a designu při ústecké univerzitě, kde ji vedl našemu muzeu dobře známý výtvarník a řemeslník prof. Jaroslav Prášil. Spolu s Hrdinovou představí své proutěné artefakty, které mimo užitý charakter přechází i do oblasti volného umění i designu. Základem výstavy jsou ale především práce studentů zmíněné pražské umělecké školy, kteří využívají ke své práci i proutí pravidelně sklízené ze zubrnických vrb. Pohled mladých autorů na tento, na první pohled všední materiál, nám ukáže jeho další možný rozměr a využití. Expozice bude doplněna o proutěné předměty z našich sbírek a dojde i na reflexi proutěných výrobků v současném globalizovaném světě.

 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka