Celoroční program

Podzim na vesnici

Historická vesnice
Výmlat obilí, vázání provazů, zpracování lnu, mletí obilí na mlýně, zpracování mléka, sušení ovoce, výstava tradičních ovocných…

Vánoce v Zubrnicích

Historická vesnice
Adventní a vánoční zvyky, výstava betlémů, vůně vánočky, stezka pro děti, řemeslný trh, vánoční zpívání.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka