Jiří Bartůněk

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Cyklus současného umění

Pedagog, malíř, vizuální umělec a nestor ústecké výtvarné scény, který drží krok s mladou generací, představí svůj neotřelý a přemýšlivý přístup k médiu malby. Jeho zařazení do výstavního cyklu naplňuje postupné představení významných uměleckých osobností širšího ústeckého okruhu.

Umístění: Kostel sv. Maří Magdaleny

Vernisáž výstavy proběhne 15.4.2023 od 13:00 hod. 

Odpovědná osoba:

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura