Jiří Kubový - Ztracené obrazy

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Instalace malíře a tvůrce objektů žijícího v Ústí nad Labem, který se ve své práci věnuje výlučně krajině a fenoménům s ní spjatými.

Kostel sv. Maří Magdaleny

Výstava: Jiří Kubový – Ztracené obrazy

Kurátor: MgA. Karel Konopka

Výstava představí práci umělce Jiřího Kubového, autodidakta – krajináře, který zpracovává téma krajiny pomocí méně tradičních materiálů. Prostřednictvím svých děl, zhotovených na míru zubrnickému kostelu, nám předkládá osobitý dialog s místem, jeho duchovním nábojem, ale také jeho historií. Výstava Ztracené obrazy tak představuje aktuální dílo významného české umělce - solitéra, které se ve svém obsahu dotýká i fenoménů příznačných pro oblast pohraničí.

Jiří Kubový (narozen 1950) je český malíř - krajinář s netradičním přístupem k obrazu. Svou uměleckou dráhu započal na konci šedesátých let minulého století, veřejně vystavuje od roku 1988 a má za sebou řadu samostatných výstav v předních českých galeriích i v zahraničí. Od začátku své aktivní tvorby navázal kontakt se zásadními osobnostmi naší umělecké, teoretické, ale i literární scény. Žije v Ústí nad Labem a od poloviny devadesátých let tvoří v ateliéru na bývalém mlýně ve Lhotě pod Pannou, kousek od Zubrnic. V minulém roce vydalo pražské nakladatelsví Revolver revue obsáhlou monografi Jiří Kubový: Absolutní krajina.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka