Historické fotografie / Historic photographs

Vlčkova palírna / Vlček's Distillery from Lačnov

 

  • PL

Gorzelnia Vlčka z miejscowości Lačnov

Kopia słynnej destylarni z miejscowości Lačnov koło Vsetína została zbudowana w muzeum w 2005 roku. Małe gorzelnie produkowały gorzałkę mniej więcej od połowy XIX wieku. Do tego czasu alkohol można było pędzić tylko w szlacheckich zakładach. Destylarnie znajdowały się nad potokiem, ponieważ potrzebowały wystarczającej ilości wody do działania. Na Wołoszczyźnie Morawskiej gorzałkę produkowano najczęściej ze śliwek, a w przypadku ich niedoboru z jabłek lub gruszek. Dojrzałe owoce fermentowano w drewnianych beczkach. Podstawowym wyposażeniem destylarni był kocioł ze sprzętem chłodzącym, naczynia i inne narzędzia. Gotowy zacier gotowano w kotle, a schłodzone opary alkoholu skraplano kropla po kropli do naczyń. Aby uzyskać alkohol dobrej jakości, ciecz musiała zostać rektyfikowana dwukrotnie.


  • DE

Vlčeks Brennerei aus Lačnov

In dem Museum entstand 2005 eine Kopie der berühmten Brennerei aus Lačnov bei Vsetín. In kleinen Brennereien wurde Schnaps ungefähr ab der Mitte des 19. Jahrhunderts erzeugt. Bis dahin durfte Alkohol nur in Herstellungsstätten des Adels gebrannt werden. Die Brennereien lagen üblicherweise an einem Bach, weil sie für ihren Betrieb viel Wasser benötigten. Obstbrand wurde in der Mährischen Walachei zumeist aus Pflaumen hergestellt und zur Not auch aus Äpfeln oder Birnen. Die Gärung der reifen Früchte erfolgte in Holzfässern. Zur Grundausstattung der Brennerei gehörten ein Kessel mit einer Kühlvorrichtung, Behälter und weitere Gerätschaften. Die fertige Maische wurde in einem Kessel gekocht und der abgekühlte Alkoholdampf Tropfen für Tropfen in Behältern aufgefangen. Um hochwertigen Alkohol zu erhalten, musste diese Flüssigkeit noch ein weiteres Mal gebrannt werden.

Připravované akce

Aktuálně