Usedlost sedláka z Nového Hrozenkova

Obytný dům z Nového Hrozenkova čp. 10 je kopií stavby, jejíž originální předloha byla součástí jedné z největších a nejstarších usedlostí v obci. K původní zemědělské usedlosti patřily další hospodářské objekty − stodola, chlév, sklípek s komorou a ovčín. V muzeu je v blízkosti domu postaven seník se sklípkem a kamenný chlévek.

Kolem roku 1880 zde žila hospodářova rodina se sedmi dětmi a sedmi čeledíny a děvečkami. Prostorný dům má bohatě členěný půdorys. Velká světnice s kachlovou pecí je vytápěna ze samostatné kuchyně, jež bývala součástí domů jen majetnějších lidí. Za kuchyní je tzv. chalúpka − obytná komora bez topeniště, pronajímaná rodině, která trvale vypomáhala v hospodářství.

Ve světnici v přízemí právě probíhá svatební hostina spojená s čepením nevěsty. Je tady připraveno závěrečné slavnostní večerní stolování při dvojí svatbě syna a dcery, která se udála v červnu roku 1901. Tato slavnostní rodinná událost si vyžádala přesuny obvyklého zařízení místnosti.

Ze síně uvidíme do skladovací komory a po dřevěných schodech můžeme vystoupat do půdního prostoru, sloužícího k uskladnění zemědělských produktů, především obilí, a uložení šatstva. Část půdy byla vyhrazena k bydlení čeledi.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka