Usedlost sedláka z Nového Hrozenkova

Obytný dům z Nového Hrozenkova čp. 10 je kopií stavby, jejíž originální předloha byla součástí jedné z největších a nejstarších usedlostí v obci. K původní zemědělské usedlosti patřily další hospodářské objekty − stodola, chlév, sklípek s komorou a ovčín. V muzeu je v blízkosti domu postaven seník se sklípkem a kamenný chlévek.

Kolem roku 1880 zde žila hospodářova rodina se sedmi dětmi a sedmi čeledíny a děvečkami. Prostorný dům má bohatě členěný půdorys. Velká světnice s kachlovou pecí je vytápěna ze samostatné kuchyně, jež bývala součástí domů jen majetnějších lidí. Za kuchyní je tzv. chalúpka − obytná komora bez topeniště, pronajímaná rodině, která trvale vypomáhala v hospodářství.

Ve světnici v přízemí právě probíhá svatební hostina spojená s čepením nevěsty. Je tady připraveno závěrečné slavnostní večerní stolování při dvojí svatbě syna a dcery, která se udála v červnu roku 1901. Tato slavnostní rodinná událost si vyžádala přesuny obvyklého zařízení místnosti.

Ze síně uvidíme do skladovací komory a po dřevěných schodech můžeme vystoupat do půdního prostoru, sloužícího k uskladnění zemědělských produktů, především obilí, a uložení šatstva. Část půdy byla vyhrazena k bydlení čeledi.

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka