Historické fotografie / Historic photographs

Usedlost formana z Velkých Karlovic – Jezerného, dům čp. 37 / The Freight Wagon Driver’s Cottage from Velké Karlovice – Jezerné, building no. 37

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka