Usedlost formana z Velkých Karlovic – Jezerného

Usedlost je ukázkou hospodářství, které si přivydělávalo formanstvím. Valašští formani rozváželi tkalcovské a sklářské výrobky, dřevo, šindel a různé zemědělské produkty (brynzu, švestková povidla aj.) až do Budapešti, Brna nebo Vídně. Ze světa přiváželi především sůl, nezbytnou pro chov ovcí, koření, látky, ale také různé novinky o dění ve světě. Na Valašsku se formanstvím živilo hodně rodin až do první světové války.

Usedlost byla součástí tzv. kuly − shluku usedlostí propojených příbuzenskými vazbami. Původní paseka rodiny Jakešů ve Velkých Karlovicích byla v roce 1796 rozdělena mezi dva bratry, Ondřeje a Martina. Oba si na svém pozemku postavili nové chalupy s hospodářstvím. První se věnoval formanství a druhý se živil zemědělským hospodařením. Ve Valašském muzeu je usedlost formana umístěna v sousedství Matochovy usedlosti, původně patřící druhému z bratrů. Toto seskupení staveb prezentuje historicky podloženou ekonomickou a sociální provázanost obou usedlostí.

Uvnitř domu nahlédnete do života rodiny povozníka – formana v polovině 19. století. Zajímavostí jsou zde vozíky na výrobu provazů, bez kterých by se forman při své živnosti neobešel.

Připravované akce

Jaro na dědině

Valašská dědina
Přijměte pozvání do areálu Valašské dědiny, který ožije tradičními řemesly, vůněmi pokrmů či muzikou a zpěvy jarního období.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka