Historické fotografie / Historic photographs

Pasekářská usedlost z Velkých Karlovic – Miloňova / Highland Farmer's Cottage from Velké Karlovice – Miloňov

 

  • PL

Pasterska posiadłość z miejscowości Velké Karlovice - Miloňov          

Konstrukcja wieńcowa i przylegająca do niej piwniczka z strychem na siano zostały zbudowane jako pierwszy budynek na terenie Wołoskiej wioski. Pochodzi z polany położonej w dolinie zwanej Miloňov w miejscowości Velké Karlovice, założonej w połowie XVIII wieku. Dom jest zbudowany na pochyłym terenie, tak jak było w pierwotnym miejscu.

W izbie mieszkalnej znajduje się kamienny komin, który był konsekwentnie wymagany dla każdego nowego budynku na dworze meziříčskim po ogłoszeniu patentu przeciwpożarowego Josefa II w 1786 roku. Rozporządzenie to miało na celu zapobieganie częstym pożarom, do których dochodziło w wyniku używania otwartego ognia. Należy zauważyć, że nie każdy dom w Wołoskiej wiosce posiada komin.

Nowoczesną cechą tego budynku jest boczna komórka mieszkalna, tak zwana chałupką, która służyła do mieszkania wycużników. Na wycug odchodził gospodarz, w momencie, kiedy jego najstarszy syn ożenił się i przejął ziemię ze wszystkimi jej ciężarami, w tym długami i obowiązkiem utrzymania wycużnika. Obecnie dom nie jest wyposażony w ekspozycję z danej epoki, wykorzystywany jest podczas programów tematycznych, które obejmują przygotowanie i degustację tradycyjnych wołoskich potraw.


  • DE

Rodungsgehöft aus Velké Karlovice − Miloňov

Das Blockhaus mit seinem angrenzenden Keller und dem Heuschuppen wurde als erstes Gebäude auf dem Areal des Walachischen Dorfes errichtet. Es stammt aus einem Rodungsweiler im Miloňov-Tal in Velké Karlovice, der Mitte des 18. Jahrhunderts angelegt wurde. Das Haus ist – ähnlich wie an dem ursprünglichen Standort – auf einem abschüssigen Gelände erbaut.

In der Wohnstube ist ein steinerner Rauchabzug eingebaut, der nach dem Erlass des Feuerpatents von Joseph II. im Jahre 1786 bei jedem Neubau in den Domänen um Meziříčí zwingend erforderlich war. Mit dieser Verordnung sollten die häufigen Brände verhindert werden, die durch den Gebrauch von offenem Feuer verursacht wurden. Beachten Sie, dass nicht jedes Haus in dem Walachischen Dorf über einen Schornstein verfügt.

Ein modernes Element in diesem Gebäude ist die seitliche Wohnkammer, die sogenannte Chalúpka (d. h. kleine Hütte), die als Ausgedingerstube diente. Hier zog der Grundbesitzer ein, nachdem sein ältester Sohn geheiratet und den Bauernhof mit allen Lasten übernommen hatte, einschließlich der Schulden und der Verpflichtung, für den Ausgedinger und seine Frau zu sorgen. Derzeit ist das Haus nicht historisch eingerichtet, aber es wird für Themenprogramme genutzt, zu denen auch die Zubereitung und Verkostung traditioneller walachischer Gerichte gehört.

Připravované akce

Aktuálně