Historické fotografie / Historic photographs

Matochova usedlost z Velkých Karlovic – Jezerného / Matocha’s Farmstead from Velké Karlovice – Jezerné

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka