Historické fotografie / Historic photographs

Matochova usedlost z Velkých Karlovic – Jezerného / Matocha’s Farmstead from Velké Karlovice – Jezerné

Připravované akce

Vánoční jarmark

Dřevěné městečko
Valašská dědina
Nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů, oživené expozice ve Valašské dědině.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka