Matochova usedlost z Velkých Karlovic − Jezerného

Původní usedlost pocházející z konce 18. století slouží v našem muzeu jako ukázka živého zemědělského hospodaření s chovem domácích zvířat a drůbeže. Celý hospodářský dvůr sestává z obytného domu, stodoly s přístřeškem, chlévce pro prasata, malé stáje pro koně a chléva s hnojištěm. K usedlosti patří také udírna masa a seník se sklípkem postavený za potůčkem. Byť je obytný dům na rozdíl od hospodářských budov rekonstrukcí dnes již neexistující stavby, celá usedlost dnes vypadá přesně jako na původním místě.

Expozičně je vybavena pouze obytná jizba, zbývající prostory slouží k provozním účelům. Obytná místnost představuje v areálu Valašské dědiny jeden z modernějších způsobů bydlení, období 20.–30. let 20. století, kdy již bylo v domácnosti zavedeno elektrické osvětlení.

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka