Matochova usedlost z Velkých Karlovic − Jezerného

Původní usedlost pocházející z konce 18. století slouží v našem muzeu jako ukázka živého zemědělského hospodaření s chovem domácích zvířat a drůbeže. Celý hospodářský dvůr sestává z obytného domu, stodoly s přístřeškem, chlévce pro prasata, malé stáje pro koně a chléva s hnojištěm. K usedlosti patří také udírna masa a seník se sklípkem postavený za potůčkem. Byť je obytný dům na rozdíl od hospodářských budov rekonstrukcí dnes již neexistující stavby, celá usedlost dnes vypadá přesně jako na původním místě.

Expozičně je vybavena pouze obytná jizba, zbývající prostory slouží k provozním účelům. Obytná místnost představuje v areálu Valašské dědiny jeden z modernějších způsobů bydlení, období 20.–30. let 20. století, kdy již bylo v domácnosti zavedeno elektrické osvětlení.

Připravované akce

Jaro na dědině

Valašská dědina
Přijměte pozvání do areálu Valašské dědiny, který ožije tradičními řemesly, vůněmi pokrmů či muzikou a zpěvy jarního období.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka