Kaple z Valašské Bystřice

Drobná stavba představuje rekonstrukci historické podoby barokní kaple z Valašské Bystřice – Na Rovni, kterou nechal v roce 1755 na vlastní náklady vystavět bystřický fojt a portášský velitel Jiří Křenek st. (1721–1791). Stavitel kapli postavil z pevné matérie, tj. z cihelného zdiva osazeného na kamenné podezdívce. Jak dokládá expozice, původně sloužila jako pohřební – byly odtud vypravovány průvody s rakví na hřbitov. Tuto funkci později nahradil nový bystřický kostel, vystavěný v letech 1772–1779.

Původní patrocinium kaple nebylo zjištěno, proto jsme ji zasvětili průvodci duší do ráje – svatému Michaelovi archandělovi, populárnímu baroknímu patronu nejen na Valašsku.

Originál kaple, jejímž současným správcem je římskokatolická farnost, se dnes již k původnímu účelu nevyužívá. I přes množství novodobých úprav ji můžeme považovat za nejstarší sakrální stavbu dochovanou na území obce Valašská Bystřice a za typického představitele drobné sakrální architektury valašského venkova období baroka.

Připravované akce

Aktuálně

Prázdninové aktivity

Od července do srpna jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném městečku Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka