Kaple z Valašské Bystřice

Drobná stavba představuje rekonstrukci historické podoby barokní kaple z Valašské Bystřice – Na Rovni, kterou nechal v roce 1755 na vlastní náklady vystavět bystřický fojt a portášský velitel Jiří Křenek st. (1721–1791). Stavitel kapli postavil z pevné matérie, tj. z cihelného zdiva osazeného na kamenné podezdívce. Jak dokládá expozice, původně sloužila jako pohřební – byly odtud vypravovány průvody s rakví na hřbitov. Tuto funkci později nahradil nový bystřický kostel, vystavěný v letech 1772–1779.

Původní patrocinium kaple nebylo zjištěno, proto jsme ji zasvětili průvodci duší do ráje – svatému Michaelovi archandělovi, populárnímu baroknímu patronu nejen na Valašsku.

Originál kaple, jejímž současným správcem je římskokatolická farnost, se dnes již k původnímu účelu nevyužívá. I přes množství novodobých úprav ji můžeme považovat za nejstarší sakrální stavbu dochovanou na území obce Valašská Bystřice a za typického představitele drobné sakrální architektury valašského venkova období baroka.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka