Evangelický toleranční kostel z Huslenek

Původní modlitebna v Huslenkách zanikla již koncem 19. století. Vznikla v roce 1786 na základě Tolerančního patentu, který umožňoval praktikování i nekatolických vyznání. V muzeu byla postavena její vědecká rekonstrukce, při níž byla využita kresebná dokumentace architekta Dušana Jurkoviče s dochovanými nákresy kostela a jeho vnitřního uspořádání, současně s analogickými prvky obdobných staveb.  

Interiérová expozice představuje luterskou modlitebnu s kazatelnou a se stolem Páně, stojícím při užší straně naproti vchodu. Po stranách kazatelny nalezneme plechové tabulky s citáty z Bible kralické. Vybavení modlitebny je jednoduché až strohé, odpovídající nelehké finanční situaci místních evangelíků a také mnohým omezením tehdejší doby.

Připravované akce

Jaro na dědině

Valašská dědina
Přijměte pozvání do areálu Valašské dědiny, který ožije tradičními řemesly, vůněmi pokrmů či muzikou a zpěvy jarního období.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka