Evangelický toleranční kostel z Huslenek

Původní modlitebna v Huslenkách zanikla již koncem 19. století. Vznikla v roce 1786 na základě Tolerančního patentu, který umožňoval praktikování i nekatolických vyznání. V muzeu byla postavena její vědecká rekonstrukce, při níž byla využita kresebná dokumentace architekta Dušana Jurkoviče s dochovanými nákresy kostela a jeho vnitřního uspořádání, současně s analogickými prvky obdobných staveb.  

Interiérová expozice představuje luterskou modlitebnu s kazatelnou a se stolem Páně, stojícím při užší straně naproti vchodu. Po stranách kazatelny nalezneme plechové tabulky s citáty z Bible kralické. Vybavení modlitebny je jednoduché až strohé, odpovídající nelehké finanční situaci místních evangelíků a také mnohým omezením tehdejší doby.

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka