Dům chalupníka z Valašské Polanky

Roubený dům s hospodářským zázemím z počátku 19. století ukazuje bydlení chalupníka, jehož hlavním zdrojem obživy bylo zemědělské hospodaření. Obytná jizba je vytápěna z miniaturní černé kuchyně, v níž je umístěno ohniště a sporák. K malým výnosům z vlastního zemědělského hospodaření hledali členové rodiny další možnosti obživy. Pracovali u sedláků, tkali plátno, vyráběli šindely apod.

Naše expozice uvnitř chalupy ukazuje situaci charakteristickou pro mnoho rodin na Valašsku, využívajících tkalcovství jako jeden ze zdrojů obživy. Funkční tkalcovský stav je zde upravený na tkaní koberců ze zbytků látek.

Obytný dům doplňuje na místě stodoly kolářská dílna, jejíž předlohou byla dílna Pavla Krystyníka z Nového Hrozenkova. Kromě kol zhotovovali koláři také sáně, lyže, různé vozíky, součásti k pluhům, násady na nářadí a topůrka. Používali různé druhy dřeva, které před zpracováním muselo dlouho vysychat. Každý druh byl vhodný k jinému účelu, jejich vzájemné kombinování umožnila pouze dlouholetá zkušenost.

Připravované akce

Aktuálně