Nabídka komentovaných prohlídek s odborníky pro zájmové skupiny

 • Zájmovým skupinám nabízíme nově možnost netradiční komentované prohlídky s odborným pracovníkem Valašského muzea v přírodě.
 • Stačí si vybrat z níže předložených témat a domluvit se minimálně 14 dní předem s konkrétním odborníkem, který Vám poskytne podrobné informace.
 • Minimální počet účastníků k objednání prohlídky je 10 osob.

Stoletý příběh muzea

Během procházky po Dřevěném městečku a Valašské dědině se dozvíte, proč muzeum vzniklo, co jeho vznik znamenal pro obyvatele Rožnova a okolí, pro folklor a tradiční lidovou kulturu vůbec. Bylo by Valašsko bez muzea stejné? Nahlédnete i do novodobé historie muzea, a budete-li chtít, zjistíte, kdo jeho příběh píše v současnosti. Můžete se také zeptat na cokoliv, co Vás o muzeu zajímá. A to nejen co se týká jeho expozic, ale i jeho organizace, tvorby výstav, péče o sbírky, provozu či vizí do budoucna. A samozřejmě si budeme povídat i o jednotlivých stavbách a životě na Valašsku…

 

 • odborný doprovod: PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.
 • místo konání: Dřevěné městečko, Valašská dědina
 • max. 25 osob, délka prohlídky: cca 4 hod
 • možnost objednání:  tel.: 571 757 113, 737 226 220, email: eva.kuminkova@nmvp.cz

Sakrální prvky ve Valašském muzeu v přírodě

Seznámíte se s náboženskou rozmanitostí Valašska a duchovním životem zdejších obyvatel prostřednictvím návštěvy katolického kostela sv. Anny a evangelické toleranční roubené modlitebny z Huslenek. Prohlédnete si také drobnou sakrální architekturu (kaple, boží muka, kříže, sochy světců aj.) a artefakty v inventářích obytných domů. Během prohlídky poznáte i unikát muzejních sbírek – rožnovský Boží hrob z poloviny 18. století.

 

 • odborný doprovod: Mgr. Jana Tichá
 • místo konání: Dřevěné městečko – Sušák – Valašská dědina
 • max. 30 osob, délka prohlídky: cca 2 hod
 • možnost objednání:  tel.: 571 757 115, email: jana.ticha@nmvp.cz

Osobnosti Valašského Slavína – jejich význam a přínos nejen pro region  

Valašský Slavín, čestné pohřebiště v blízkosti kostela sv. Anny, je místem se symbolickými, ale i skutečnými hroby. Během komentované prohlídky poznáte osobnosti, které jsou zde pohřbeny, neboť svou činností v různých oblastech kultury, sportu a vědy propagovaly region Valašsko a přispěly k jeho rozvoji.

 

 • odobrný doprovod: Anna Borová
 • místo konání: Dřevěné městečko
 • max. 10 osob, délka prohlídky: cca 1,5 hod
 • možnost objednání:  tel.: 775 426 654, email: anna.borova@nmvp.cz

Copak roste v muzeu

Komentovaná prohlídka se zaměřením na rostliny pěstované na muzejních políčkách a v zahrádkách. Společně se projdeme areálem Valašské dědiny, ukážeme si a povíme něco o užitkových plodinách a okrasných rostlinách, které v minulosti pěstovali naši předkové na Valašsku.

U výběru termín konání je potřeba zohlednit vegetační období rostlin (a samozřejmě počasí).

 

 • odborný doprovod: Mgr. Luděk Ondruch, Lenka Kneblová, Marie Mikešová
 • místo konání: Valašská dědina
 • max. 15 osob, délka prohlídky: cca 2 hod
 • možnost objednání: tel.: 571 757 114, email: ludek.ondruch@nmvp.cz

Péče o exponáty a expoziční objekty

Zajímá vás, co se děje se sbírkovými předměty, když se dostanou do muzea, často ve velmi špatném stavu? Vedoucí Oddělení péče o sbírky vám na příkladu areálu Valašská dědina přiblíží, jak muzeum pečuje o předměty vystavené v expozičních objektech. A protože i samotné historické stavby jsou u nás součástí muzejní sbírky, dozvíte se, co obnáší jejich údržba.

 

 • odborný doprovod: Mgr. Markéta Šimčíková
 • místo konání: Valašská dědina
 • max. 20 osob, délka prohlídky: cca 1,5 hod
 • možnost objednání: tel.: 556 836 172, 737 328 680, email: marketa.simcikova@nmvp.cz

Připravované akce

Jaro na dědině

Valašská dědina
Přijměte pozvání do areálu Valašské dědiny, který ožije tradičními řemesly, vůněmi pokrmů či muzikou a zpěvy jarního období.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka