Nabídka komentovaných prohlídek s odborníky pro zájmové skupiny

 • Zájmovým skupinám nabízíme nově možnost netradiční komentované prohlídky s odborným pracovníkem Valašského muzea v přírodě.
 • Stačí si vybrat z níže předložených témat a domluvit se minimálně 14 dní předem s konkrétním odborníkem, který Vám poskytne podrobné informace.
 • Minimální počet účastníků k objednání prohlídky je 10 osob.

Stoletý příběh muzea

Během procházky po Dřevěném městečku a Valašské dědině se dozvíte, proč muzeum vzniklo, co jeho vznik znamenal pro obyvatele Rožnova a okolí, pro folklor a tradiční lidovou kulturu vůbec. Bylo by Valašsko bez muzea stejné? Nahlédnete i do novodobé historie muzea, a budete-li chtít, zjistíte, kdo jeho příběh píše v současnosti. Můžete se také zeptat na cokoliv, co Vás o muzeu zajímá. A to nejen co se týká jeho expozic, ale i jeho organizace, tvorby výstav, péče o sbírky, provozu či vizí do budoucna. A samozřejmě si budeme povídat i o jednotlivých stavbách a životě na Valašsku…

 

 • odborný doprovod: PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.
 • místo konání: Dřevěné městečko, Valašská dědina
 • max. 25 osob, délka prohlídky: cca 4 hod
 • možnost objednání:  tel.: 571 757 113, 737 226 220, email: eva.kuminkova@nmvp.cz

Sakrální prvky ve Valašském muzeu v přírodě

Seznámíte se s náboženskou rozmanitostí Valašska a duchovním životem zdejších obyvatel prostřednictvím návštěvy katolického kostela sv. Anny a evangelické toleranční roubené modlitebny z Huslenek. Prohlédnete si také drobnou sakrální architekturu (kaple, boží muka, kříže, sochy světců aj.) a artefakty v inventářích obytných domů. Během prohlídky poznáte i unikát muzejních sbírek – rožnovský Boží hrob z poloviny 18. století.

 

 • odborný doprovod: Mgr. Jana Tichá
 • místo konání: Dřevěné městečko – Sušák – Valašská dědina
 • max. 30 osob, délka prohlídky: cca 2 hod
 • možnost objednání:  tel.: 571 757 115, email: jana.ticha@nmvp.cz

Osobnosti Valašského Slavína – jejich význam a přínos nejen pro region  

Valašský Slavín, čestné pohřebiště v blízkosti kostela sv. Anny, je místem se symbolickými, ale i skutečnými hroby. Během komentované prohlídky poznáte osobnosti, které jsou zde pohřbeny, neboť svou činností v různých oblastech kultury, sportu a vědy propagovaly region Valašsko a přispěly k jeho rozvoji.

 

 • odobrný doprovod: Anna Borová
 • místo konání: Dřevěné městečko
 • max. 10 osob, délka prohlídky: cca 1,5 hod
 • možnost objednání:  tel.: 775 426 654, email: anna.borova@nmvp.cz

Copak roste v muzeu

Komentovaná prohlídka se zaměřením na rostliny pěstované na muzejních políčkách a v zahrádkách. Společně se projdeme areálem Valašské dědiny, ukážeme si a povíme něco o užitkových plodinách a okrasných rostlinách, které v minulosti pěstovali naši předkové na Valašsku.

U výběru termín konání je potřeba zohlednit vegetační období rostlin (a samozřejmě počasí).

 

 • odborný doprovod: Mgr. Luděk Ondruch, Lenka Kneblová, Marie Mikešová
 • místo konání: Valašská dědina
 • max. 15 osob, délka prohlídky: cca 2 hod
 • možnost objednání: tel.: 571 757 114, email: ludek.ondruch@nmvp.cz

Péče o exponáty a expoziční objekty

Zajímá vás, co se děje se sbírkovými předměty, když se dostanou do muzea, často ve velmi špatném stavu? Vedoucí Oddělení péče o sbírky vám na příkladu areálu Valašská dědina přiblíží, jak muzeum pečuje o předměty vystavené v expozičních objektech. A protože i samotné historické stavby jsou u nás součástí muzejní sbírky, dozvíte se, co obnáší jejich údržba.

 

 • odborný doprovod: Mgr. Markéta Šimčíková
 • místo konání: Valašská dědina
 • max. 20 osob, délka prohlídky: cca 1,5 hod
 • možnost objednání: tel.: 556 836 172, 737 328 680, email: marketa.simcikova@nmvp.cz

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka