Zvonice z Lužné

Drobná stavba pochází z obce Lužná z období 19. století. Signály zvonic sloužily v každé době k organizování společenského života, zejména duchovního. Zvony ohlašovaly příchod nového dne, ranní, polední i večerní modlitby, úmrtí, požáry, živelní a válečné pohromy. Zvonilo se i při bouřce. Lidé věřili, že tím rozeženou mraky a zastaví blesky.

V roce 1751 byl vydán Požární řád Marie Terezie, který předepisoval vybudovat v každé obci zvonici a studnu, není-li tam jiný zdroj vody k hašení případného požáru. V důsledku tohoto opatření se ve valašských vesnicích objevilo mnoho jednoduchých sloupových zvonic.

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka