Zvonice z Lužné

Drobná stavba pochází z obce Lužná z období 19. století. Signály zvonic sloužily v každé době k organizování společenského života, zejména duchovního. Zvony ohlašovaly příchod nového dne, ranní, polední i večerní modlitby, úmrtí, požáry, živelní a válečné pohromy. Zvonilo se i při bouřce. Lidé věřili, že tím rozeženou mraky a zastaví blesky.

V roce 1751 byl vydán Požární řád Marie Terezie, který předepisoval vybudovat v každé obci zvonici a studnu, není-li tam jiný zdroj vody k hašení případného požáru. V důsledku tohoto opatření se ve valašských vesnicích objevilo mnoho jednoduchých sloupových zvonic.

Připravované akce

Aktuálně

Boží hrob

Krásná a unikátní expozice, kterou můžete vidět v rámci velikonočních programů v kostele sv. Anny. Bohužel letos kvůli omezením a uzavření muzea Boží hrob instalován nebyl. A tak Vám tento artefakt nabízíme v naší fotogalerii.

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka