Valcha z Velkých Karlovic

Valcha je jedinou originální stavbou v areálu Mlýnské doliny. V roce 1828 ji nechal postavit panský mlynář Jan Tomek. Spolu s blízkou pilou a mlýnem patří do souboru vodních staveb, které ještě v první polovině 20. století stály v údolí Podťaté ve Velkých Karlovicích. Vodní kolo a vnitřní zařízení je rekonstruované.  

Ve valchách se zplsťovala podomácku utkaná vlněná látka na sukno. Zplstění se dosáhlo ubíjením těžkými dřevěnými kladivy za střídavého přívodu studené vody a spařováním vodou horkou. Do balu složenou textilii vložili do koryta vydlabaného v mohutné dubové kládě. Hnací vodní kolo otáčelo hřídelí s palci, které zvedaly dřevěná kladiva – stupy. Proto se této valše říká stupová. Kladiva bal tkaniny ubíjela a současně pootáčela. Výsledkem bylo hrubé, tzv. valašské sukno, které se používalo k výrobě pracovních oděvů, papučí a přikrývek.

Poslední valašské valchy byly v provozu ještě na počátku 20. století, některé přetrvaly i období první republiky, modernizovány na elektrický pohon.

Připravované akce

Aktuálně