Valašský Slavín

V přilehlém okolí kostela svaté Anny se nachází malý hřbitov zvaný Valašský Slavín. V dobách svého vzniku v 60. letech 20. stole­tí byl považován spíše za ukázku různorodé podoby historických kamenných náhrobků a litinových křížů, přičemž mimořádnou pozornost budily vel­ké kamenné náhrobky fojtů a valašských portášů instalované u ochozu kostela. Teprve od roku 1969 se prostor začal proměňovat v místo odpočinku významných osobnos­tí, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska – spisovatelů, malířů, národopisných pracovníků, hudebních skladatelů, vědců či sportovců pocházejících nebo působících v našem regionu. Hřbitov byl přejmenován na Valašský Slavín a dodnes slouží jako čestné pohřebiště. Má i svou knižní podobu – „Knihu paměti kraje.“

 

O návrzích na uložení ostatků významných osobností či zapsání do knihy rozhoduje ředitel Valašského muzea v přírodě na doporučení odborné komise zvané „Rada starších.“ Jejími členy jsou osoby různého profesního zaměření požívající obecné vážnosti, s hlubokou znalostí historie, tradic, kultury a společenských poměrů Moravského Valašska.

Statut čestného pohřebiště

Formuláře návrhů

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka