Historické fotografie / Historic photographs

Usedlost rolníka z Nového Hrozenkova, čp. 60 / The Smallholder’s Cottage from Nový Hrozenkov, no. 60

Připravované akce

Jaro na dědině

Valašská dědina
Přijměte pozvání do areálu Valašské dědiny, který ožije tradičními řemesly, vůněmi pokrmů či muzikou a zpěvy jarního období.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka