Polčákova chalupa z Prlova

Tato usedlost, zapsaná v tereziánském katastru v roce 1754, patřila mezi nejstarší v obci Prlov. Poslední majitelé usedlosti Polčákovi se živili zemědělským hospodařením a přivydělávali si podomáckou prací. Ve 30. letech 20. století si začali stavět nový dům, ale vlivem hospodářské krize se zadlužili, novostavbu byli nuceni prodat a žili ve své staré chalupě.

Během druhé světové války operovala v blízkosti obce První československá brigáda Jana Žižky z Trocnova pod vedením majora Murzina. Lidé z Prlova aktivně vystupovali proti nacistům sabotážemi a účinně pomáhali partyzánům. Mnoho lidí doplatilo za tuto pomoc životem. Na konci druhé světové války byla kvůli spolupráci s partyzány část obce nacisty vypálena.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka