Polčákova chalupa z Prlova

Tato usedlost, zapsaná v tereziánském katastru v roce 1754, patřila mezi nejstarší v obci Prlov. Poslední majitelé usedlosti Polčákovi se živili zemědělským hospodařením a přivydělávali si podomáckou prací. Ve 30. letech 20. století si začali stavět nový dům, ale vlivem hospodářské krize se zadlužili, novostavbu byli nuceni prodat a žili ve své staré chalupě.

Během druhé světové války operovala v blízkosti obce První československá brigáda Jana Žižky z Trocnova pod vedením majora Murzina. Lidé z Prlova aktivně vystupovali proti nacistům sabotážemi a účinně pomáhali partyzánům. Mnoho lidí doplatilo za tuto pomoc životem. Na konci druhé světové války byla kvůli spolupráci s partyzány část obce nacisty vypálena.

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka