Školní zahrada

Pozitivní vztah českých škol k přírodě výrazně ovlivnily myšlenky a zásady pedagoga J. A. Komenského (1592–1670). Z nich vycházeli čeští učitelé v průběhu 19. století, kdy se na našem území obsahově i organizačně formoval školský systém. Snahu o budování zahrad při školách však vidíme již dříve, a to v souvislosti s vydáním Všeobecného školního řádu císařovnou Marií Terezií v roce 1774. Na přelomu 18. a 19. století sloužily zahrady, zatím spíše coby pozemky přidělené od obce, jako prostředek obživy chudých učitelů. Tito přirozeně mívali vztah k hospodářským a zahradnickým pracím a předpokládalo se, že své poznatky mohou dále předávat svým žákům.

S historickým vývojem v našich zemích docházelo postupně k vydání několika významných nařízení ve vztahu ke školním zahradám, k jejich velikosti, členění, ale i k výuce v nich, což s sebou přinášelo kvalitativní posun. Obsáhlá instrukce zemské školní rady, vydaná v roce 1900 pro Moravu kromě jiného stanovila, že: „úplná školní zahrada obsahuje: 1. oddělení ovocnářské, 2. oddělení zelinářské, 3. oddělení plodin rolnických, 4. v krajinách vinařských oddělení pro pěstování révy, v krajinách lesních oddělení ku pěstování lesního stromoví, 5. květinám věnovati zvláštní pozornost na vhodných místech zahrady, 6. přiměřeně zařízený včelník nemá chyběti, ptačí budky a pítka pro ptáky zřizovati“ atd. Školy měly možnost požádat o finanční příspěvek – subvenci, jejíž obdržení však záviselo na doporučení instruktora pro školní zahrady. Děti byly v rámci školní výuky vedeny k práci venku, respektive ke vztahu k přírodě vůbec. Učitelé organizovali poučné výlety a všeobecně prospěšné akce, např. Slavnosti stromů.

Naše zahrada při obecné škole z Velkých Karlovic – Miloňova ilustruje existenci školních zahrad a jejich stanovené členění. Podle archivních pramenů zde školní zahrada skutečně existovala, avšak námi pěstované rostliny jsou zobecněním možností pěstovaných druhů v období před druhou světovou válkou. Skleněné zahradní koule jsou připomínkou  produkce místních skláren. Bývaly oblíbeným okrasným prvkem zahrad a zahrádek.

Prezentované historické fotografie jsou uloženy zde: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Vsetín, Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, inv. č. 267 a 195, karton 48.

 

 

 

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka