Mališova usedlost z Lužné

Zemědělská usedlost z Lužné je dominantou tzv. pasekářské kuly.

Usedlost s chlévem navazujícím na obytné stavení, přístřeškem a naproti stojící stodolou je jednou z nejstarších v muzeu. Na původním místě byla postavena v poslední čtvrtině 18. století podle staré stavební tradice. Stavba byla sroubená z netesaných trámů, v obytné místnosti je hliněná podlaha a na střeše neuvidíte komín. Dymník nad ohništěm odvádí kouř do podstřeší, odkud volně prochází střechou ven. Tím je šindelová střešní krytina zároveň chráněna před napadením dřevokazným hmyzem.

Interiér představuje situaci z počátku 20. století, kdy zde žila rodina s jedenácti dětmi. V rohu místnosti proti peci je tzv. svatý kút − stůl a nad ním řada svatých obrázků, které si lidé kupovali na poutích. V obytné jizbě u pece bylo místo i pro mladý dobytek, který si lidé za mrazivého zimního času brali na několik dnů po narození do chalupy.

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka