Kovárna z Horní Lidče

Kovárna je kopií stavby, která dodnes stojí v Horní Lidči. Vyzděná je z nepravidelně opracovaných lomových kamenů různých velikostí. Přístřešek u vstupu do kovárny sloužil k ochraně před nepříznivým počasím. Pod ním se podkovávali koně i jiný tažný dobytek. Vybavení kovárny dokumentuje podobu řemesla na konci 19. století. Naproti dveřím stojí malá výheň s měchem, špalek s kovadlinou, jsou zde i různá kladiva, kleště a další nezbytné podkovářské nářadí. Vesnická kovárna sloužila k výrobě zemědělského nářadí, řemeslných nástrojů, stavebního kování, obvykle také ke kutí dobytka. Důležitá byla spolupráce s kolářem. Kovář zhotovoval a natahoval obruče na kola vozů, stavebních koleček – táček a trakařů, které vyrobil kolář.

Kovárna bývala také důležitým společenským shromaždištěm i zdrojem informací nejen o dění ve vesnici. Zprávy ze světa sem přinášeli například formani, kteří se zde při svých cestách zastavovali.  

Připravované akce

Aktuálně