Historické fotografie / Historic photographs

Komora ze Seninky / The Storage House from Seninka

 

  • PL

Komora z miejscowości Seninka

Komora jako oddzielny budynek stanowiła ważną część podwórza rolniczego. Chroniła najważniejszy majątek - plony, od których zależało życie mieszkańców gospodarstwa. Ten dwupiętrowy budynek pierwotnie stał we wsi Seninka w regionie Vsetín. Jak głosi napis na szczycie, komora została „zbudowana przez Jána Bělyčka z Bożą pomocą w 1882 roku”. Na górnym piętrze suszone owoce przechowywano w dużych wiklinowych koszach z pokrywami, natomiast kamienna piwniczka służyła do przechowywania zacieru ze śliwek, tłoczenia owoców i przechowywania drewnianych pojemników potrzebnych do tego procesu.


  • DE

Lagerkammer aus Seninka

Die Kammer als separates Bauwerk war früher ein wichtiger Teil des Bauernhofes. Sie schützte den wichtigsten Reichtum – die Ernte, an dem das Leben der Bewohner des Gehöfts hing. Dieses einstöckige Gebäude stand ursprünglich im Dorf Seninka in der Region von Vsetín. Wie aus der Inschrift am Giebel hervorgeht, wurde die Kammer „von Ján Bělyček mit Gottes Hilfe im Jahre 1882 erbaut“. Im Obergeschoss lagerte Trockenobst in großen Weidenkörben mit Deckeln, der Steinkeller diente der Lagerung von Pflaumenmaische, dem Obstpressen und der Unterbringung der dafür verwendeten Böttchergefäße.

Připravované akce

Aktuálně