Historické fotografie / Historic photographs

Koliba z Černé hory pod Radhoštěm / The Shepherd’s Hut from Černá Hora Beneath Radhošť

 

  • PL

Koleba z Czarnej Góry przy Radhoszczu

Koleba była niegdyś częścią szałasu - miejsca na odległych górskich pastwiskach, w którym pasterze i ich stada przebywali w sezonie letnim. W jego skład oprócz koleby wchodziły również owczarnie, chlewy i koszar przenośna zagroda dla owiec. Jest to typowy element górskiego pasterstwa owiec nie tylko na Wołoszczyźnie Morawskiej, ale także w całych Karpatach, rozległym paśmie górskim, które przechodzi przez terytorium kilku krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Węgry, Austria, Ukraina, Polska, Słowacja i Czechy).

Koleba była używana przez pasterzy do przetwarzania mleka owczego, do posiłków, odpoczynku i snu. Nasza koleba jest rekonstrukcją budynku, który kiedyś stał nad Rožnowem, na Czarnej Górze. Wyposażona jest w naczynia pasterskie i narzędzia niezbędne do hodowli owiec i przetwórstwa mleka owczego.


  • DE

Schäferhütte aus Černá hora am Fuße des Radhošť

Die Koliba gehörte einst zu einer Salaš – einem Ort auf abgelegenen Bergweiden, wo Hirten während der Sommersaison bei ihren Herden blieben. Neben der Hütte befanden sich hier auch Schaf- und Viehställe sowie Košáry – tragbare Pferche für Schafe. Ein typisches Element der Almwirtschaft ist es nicht nur für die Mährische Walachei, sondern auch für die gesamte Karpatenregion. Dieser ausgedehnte Gebirgszug erstreckt sich über mehrere Staaten in Mittel- und Osteuropa, nämlich Rumänien, Ungarn, Österreich, die Ukraine, Polen, die Slowakei und Tschechien.

Die Hütte diente den Hirten zur Verarbeitung der Schafsmilch, und sie aßen, ruhten und schliefen hier. Unsere Koliba ist eine Nachahmung des Gebäudes, das früher oberhalb von Rožnov auf dem Hügel Černá hora stand. Sie ist mit Geschirr und Utensilien ausgestattet, die für die Schafzucht und die Schafsmilchverarbeitung benötigt wurden.

Připravované akce

Aktuálně