Jídelna Libušín

Jídelna Libušín s kapacitou 200 hostů byla vystavěna v letech 1897-1899 a pojmenovaná k poctě české kněžny Libuše.

Kvůli omezeným pozemkovým možnostem Pohorské jednoty Radhošť musel architekt D.S. Jurkovič umístit jídelnu mezi Pustevňu a vznikající Maměnku. Pro tvar Libušína volil z urbanistického hlediska úsporný půdorys tvaru kříže jako u valašských dřevěných kostelů. Architekt Jurkovič se rozhodl propojit hlavní objekt tzv. krčkem s Pustevňou. Samotná Pustevňa pak dostala honosnější štít s jiným zdobným prvkem a byly na ni provedeny další úpravy. Stejné zůstalo roubení a dveře. A v roce 1924 byla na Libušíně realizována poslední dostavba – tzv. Parmova přístavba pojmenovaná podle stavitele Aleše Parmy a v horní části Libušína byl postaven byt. A v zadním traktu pak byla v roce 1925 postavena kuchyně.

Druhá světová válka přinesla zpustošení pustevenských objektů a Pohorská jednota Radhošť neměla v poválečné době dostatek prostředků na jejich opravu. Navíc v roce 1950 byly stavby znárodněny a Libušín a Maměnka se dostaly do vlastnictví organizace Valašské hotely a restaurace… V roce 1960 na objektech proběhla první velká rekonstrukce, jejímž výstupem bylo především zjednodušení barev do podoby, kterou už mnozí návštěvníci znali, a znají ze svých předchozích návštěv Pusteven. Po Sametové revoluci (v roce 1995) se Libušín (i Maměnka) staly vlastnictvím státu s právem hospodaření pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Objekty ale byly v dezolátním stavu. A muzeum přišlo s myšlenkou zásadní rekonstrukce pustevenských útulen. Pro jejich záchranu byly všechny objekty prohlášeny za Národní kulturní památku.

Valašské muzeum začalo v roce 1996 s rekonstrukcí Libušína, jehož slavnostní znovuotevření proběhlo na konci roku 1999.

Poté, co Libušín v roce 2014 zničil požár, byl znovu vybudován metodou vědecké rekonstrukce. Řemeslníci a muzejní odborníci se snažili navrátit Libušínu původní podobu a použili stejné materiály a ruční řemeslné postupy jako jejich předchůdci před více než sto lety. Libušín je dnes naší největší dřevěnou stavbou znovu postavenou tímto způsobem. Jeho obnově se podrobně věnuje výstava v 1. patře Sušáku v areálu Valašského muzea v přírodě.

Libušín vám nabízí nejenom možnost občerstvení, ale i výhled z věže, v níž se pořádají tematické výstavy.

Kontakt na nájemce Jídelny Libušín naleznete zde.

  • Virtuální prohlídka Jídelny Libušín
  • Video o obnově Jídelny Libušín

Připravované akce

Aktuálně

Prázdninové aktivity

Od července do srpna jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném městečku Více