Chalupa miškaře ze Študlova

Obytné stavení a na něj navazující chlívky a stodola jsou rekonstrukcí původní usedlosti postavené v roce 1816 ve Študlově nedaleko Valašských Klobouk. Obec Študlov byla v období Rakousko-Uherska proslulá značným počtem zvěrokleštičů, tzv. miškařů, kteří jezdívali řemeslo provozovat do ciziny – hlavně do Polska, Uher a Německa.

Interiér je zasazen do období přelomu 19. a 20. století. V jizbě na stole je rozloženo nářadí miškaře a jeho výbava na cestu. Obydlí má zajímavou historii. Ve 30. letech 20. století, v době hospodářské krize, zde bydlely dvě rodiny bez příbuzenského vztahu, čítající celkem osm lidí.

Připravované akce

Jaro na dědině

Valašská dědina
Přijměte pozvání do areálu Valašské dědiny, který ožije tradičními řemesly, vůněmi pokrmů či muzikou a zpěvy jarního období.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka