Historické fotografie / Historic photographs

Blinkova chalupa z Horní Bečvy – Janinovy Lúky čp. 289 / Blinka’s Cottage from Horní Bečva – Janinova Lúka no. 289

 

  • PL

Chałupa Blinka z miejscowości Horní Bečva – Janinovy Lúky

Oryginalny dom o konstrukcji wieńcowej, zbudowany około 1834 roku, pochodzi z miejscowości Horní Bečva – Janinova Lúka. Budynek był jednym z pierwszych, które zostały przetransportowane do Wołoskiej wioski w latach 60-tych XX wieku. W domu mieszkały cztery pokolenia rodziny Blinków. Utrzymywali się z drobnych prac rolniczych, uprawiali pola, hodowali krowę i kilka owiec. Skromne wyposażenie chałupy wskazuje na standard życia właścicieli, który obniżył się wraz z podziałem majątku rodowego. Sytuacja wewnątrz chałupy tworzy obraz lat 20-tych XX wieku, kiedy chałupę zamieszkiwali dwaj bracia, kawalerowie, Josef i Antonín Blinkowie. Pracowali jako robotnicy leśni, a w miesiącach zimowych robili w domu gonty, które sprzedawali.


  • DE

Haus der Familie Blink aus Horní Bečva – Janinova lúka

Das originale Holzhaus aus Horní Bečva – Janinova Lúka wurde um 1834 als Blockbau errichtet. Das Gebäude war eines der ersten, die in den 1960er Jahren in das Walachische Dorf übertragen wurden. In dem Haus lebten vier Generationen der Familie Blink. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt als Kleinbauern, bestellten ihre Felder und hielten eine Kuh sowie einige Schafe. Die bescheidene Hausausstattung weist auf den Lebensstandard der Eigentümer hin, der mit der Aufteilung des Familienbesitzes allmählich abnahm. Die Gegebenheiten in dem Dorfhaus vermitteln die Gestaltung aus den 1920er Jahren, als die Hütte von zwei Brüdern, den alten Junggesellen Josef und Antonín Blink, bewohnt wurde. Sie arbeiteten als Waldarbeiter, und in den Wintermonaten stellten sie in Heimarbeit Schindeln her, um sie zu verkaufen.

Připravované akce

Aktuálně