Pustevny - Libušín

  • Přístupnost objektů

  • Vstup

Původní jídelna Libušín s kapacitou 200 hostů byla vystavěna v letech 1897-1899. Poté, co  stavbu v roce 2014 zničil požár, byl objekt znovu postaven metodou vědecké rekonstrukce a otevřen v r. 2021. Libušín je ve své současné podobě nejrozsáhlejší dřevěnou stavbou znovu postavenou za použití stejných materiálů a řemeslných postupů jako před více než 100 lety.

Před objektem vede  přístupová asfaltová komunikace, kopírující sklonem svažitý pohorský terén. Vstup do objektu je přes kamenné schodiště přístupné ze 3 stran (počet schodů 5 až 7 dle sklonu terénu, v 25 x h 25 cm). Dvoukřídlé dřevěné dveře š. 120 cm (2 x 60cm) s klasickým mechanickým otevíráním dovnitř (bez madla). Ve vstupu je prostorné zádveří navazující na předsíň před WC.  

Pro vozíčkáře je po domluvě umožněn vstup ze dvora (dlážděn přírodním kamenem) přes plné dvoukřídlé dveře š. 110 cm (hlavní křídlo š 80 cm). Přístup z asfaltové komunikace do dvora (cca 8 m) má sklon víc než 8%, dlážděn z přírodního  štípaného kamene ukládaného na výšku (špatná manipulace s vozíkem).

  • Interiér

Ze vstupního zádveří do jídelny Libušín vede prostorná chodba dlážděná přírodním kamenem,  omezením  pro TP jsou 2 mimoúrovňové schody (v 20 x h 25 cm) před vstupem do jídelny. Vstup řešen poloprosklenými dvoukřídlými dveřmi š 120 cm (2 x 60 cm), výška prahů do 2 cm. V hlavním prostoru jídelny Libušín vyvýšená plocha apsidy (v 20 cm).

Pro vozíčkáře je přístup do jídelny umožněn přes šikmou chodbu v zadní části spojovacího krčku budovy Libušín (po domluvě s personálem).

  • Výtah není k dispozici.
  • WC

 WC pro  tělesně postižené je  za vstupním zádveřím, bez předsíňky, plné jednokřídlé dveře š 95 cm, mechanické otevírání ven z kabiny, bez madla. WC uzamčeno, klíč na požádání v recepci jídelny, zámek FAB.

Kabina  š 160 cm x h 150 cm, WC mísa umístěna v L rohu místnosti (z pozice dveří), způsob nástupu přes sklopné madlo z L strany, na P straně od WC mísy pevné madlo. Výška horní hrany sedátka 51 cm, ovládání splachování na zadní straně WC,  Vzdálenost zařízení od L stěny 120 cm.

Zdravotní umyvadlo š 55 cm, podjezdová výška 80 cm, páková baterie, dávkovač mýdla. Zrcadlo polohovací ( 40 cm x 60 cm) ve výšce 130 cm. Součástí kabiny je sklopný přebalovací pult (proti dveřím na L od WC mísy). Ovladač osvětlení  uvnitř, na L straně ode dveří (v 80 cm).

  • Parkování

V blízkosti jídelny není VPS.

 

Mapováno 8/2022

Připravované akce

Aktuálně