Areál Mlýnská dolina

  • Přístupnost objektů

  • Vstup

Areál Mlýnské doliny prezentuje prostřednictvím přenesených objektů lidové architektury kulturu a život na Valašsku od poloviny 18. století do první poloviny 20. století.

Vstup do areálu vede přes bezbariérový objekt hlavních pokladen. Přístupový chodník vedoucí od hlavních pokladen má mlatový základ s povrchem sypaným drceným kamenivem (frakce 4/8). Prohlídky areálu jsou zajišťovány skupinově s průvodcem.

  • Interiér

Menším areálem s desítkou historických objektů vede hlinitopísčitá cesta s jemným štěrkem. Některé krátké úseky mají výrazný podélný, případně kombinovaný sklon (cesta k vodním náhonům, mlýnu, kolem hamru).

Většina objektů je přístupná přes +1schod (výška 5-20 cm), případně +2 schody. Vstup bez převýšení je do vozovny z Ostravice, vodního hamru, kovárny z Horní Lidče, lisovny oleje z Brumova a venkovních expozic.

  • Výtah není k dispozici.
  • WC

V areálu je postaven nový objekt toalet s odděleným WC pro tělesně postižené. Toalety jsou volně přístupné, označené cedulkou.

Před vstupem do kabiny je dláždění z plochých přírodních kamenů, kabina WC nemá předsíň. Dveře do kabiny  se otevírají mechanicky, směrem ven,  průjezdná šířka 100 cm, zevnitř jsou opatřeny madlem ve výšce 85 cm. V kabině (šířka 230 cm, hloubka 175 cm) je WC mísa umístěna vlevo na protější stěně z pozice vstupu. Výška horní hrany  sedátka  záchodové mísy je 50 cm,  přístup zleva (sklápěcí madlo) je dostatečný (více než 120 cm).  Na pravé straně  od sedátka je umístěno nouzové tlačítko k přivolání pomoci (ve výšce 100 cm). Zdravotní umyvadlo (šířky 65 cm, podjezd 80 cm) je opatřeno pákovou baterií, automatickým dávkovačem mýdla a madlem (na L straně mezi umyvadlem a zdí). Polohovací zrcadlo (40 x 60 cm) je umístěno ve osové výšce 130 cm.

  • Parkování

Vyhrazené parkovací stání 2x je 50 m před objektem hlavních pokladen.

 

Mapováno 8/2022

Připravované akce

Aktuálně