Květná neděle — Palmsonntag 28. 3. 2021

Svěcení kočiček před mší svatou, pašije, ale také hledání pokladů. To vše jsou aktivity, které naši předci dělávali na začátku tzv. „Svatého týdne“.

V tento den vstoupil Ježíš Kristus do Jeruzaléma a lidé ho vítali palmovými ratolestmi. V naší zemi nahrazujeme palmy větvičkami jarních rostlin. 
Víte, kterými?
a) větvičky rozkvetlé lípy
b) větvičky vrby jívy, lísky
c) větvičky rozkvetlých třešní a šeříků

b) Palmové ratolesti nahrazujeme větvičkami vrby jívy (kočičky), nebo lísky.

 

Kočičky se světí před mší svatou a získávají tím ochranitelskou moc. Bývaly dávány za obrázky svatých a krucifix. Sedlák je také umisťoval do chléva či na kraj pole, aby přinesly štěstí a dobytek zůstal zdravý. 
V kostelech se zpívaly či četly pašije o umučení pána Ježíše Krista.

Jak dokládá pověst z Úštěcka, lidé mohli najít také poklad.
Poklad na Ronově
Jednou na Květnou neděli se šla žena s dítětem projít k Ronovu; náhle spatřila železné dveře, kterých si dříve nevšimla. Protože byly otevřené, vešla dovnitř a našla hromadu uhlí. „To se bude taky hodit, pomyslela si, odložila dítě stranou, nabrala si uhlí a nesla je domů.“ Až tam si uvědomila, že zapomněla na dítě. Běžela zpátky, ale hora se mezitím za velkého třesku a dunění zavřela, a také železné dveře už nebylo vidět. Uhlí, které si žena donesla domů, se však proměnilo ve zlato.
Rok nato se matka k hoře vrátila a spatřila opět dveře otevřené. Vstoupila dovnitř a našla své dítě živé a zdravé vedle bílé paní, která ho po celý rok opatrovala.

(Pověsti z Čech, J. V. Grohmann; str. 209, J. Hirsch z Úštěka; Praha 2009, nakladatelství PLOT)